Pekeliling Pejabat Pendaftar

  Pekeliling Tahun 2011

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/11 :
  Penyediaan Profil PTj Dan Skop Tanggungjawab Staf Bagi Menggantikan Manual
  Prosedur Kerja Dan Fail Meja
  pdf icon 1
                      

  2. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/11 :
  Peraturan Kehadiran Bekerja Staf Akademik & Bukan Akademik 
  pdf icon 1

  3. Pekeliling Pendaftar Bil. 5/11 :
  Perubahan Masa Bekerja & Waktu Rehat Bagi Bulan Ramadhan 1432H / 2011M 
  pdf icon 1

  4. Pekeliling Pendaftar Bil. 6/11 :
  Makluman Pemberian Cuti Tambahan Sempena Perayaan Deepavali 
  pdf icon 1

  5. Pekeliling Pendaftar Bil. 15/11 :
  Penyediaan Profil PTj & Skop Tanggungjawab Staf Bagi Menggantikan
  Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja 
  pdf icon 1

  6. Pekeliling Pendaftar Bil. 16/11 :
  Etiket Pakaian Pekerja UniSZA 
  pdf icon 1

  Pekeliling Tahun 2012
  - Proses Kemaskini -

  Pekeliling Tahun 2013

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/13 :
  Pembekuan Cuti Rehat Sempena Majlis Ucap Utama Naib Canselor & Penyampaian Anugerah
  Kecemerlangan Pada 1 Julai 2013
  pdf icon 1
                        

  2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/13 :
  Pengekalan Nama Fakulti Bahasa Dan Komunikasi (FBK)
  pdf icon 1

  3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/13 :
  Penggabungan Pusat Pengembangan Ilmu Peradaban Islam (PRISM) Dan Pusat Kajian
  Pengurusan Kekayaan Islam
  dan Dinamik Taraf Sebagai Institut Penyelidikan Produk Dan
  Ketamadunan Islam (INSPIRE)
  pdf icon 1

  4. Pekeliling Pendaftar Bil. 4/13 :
  Penggunaan Nama Dan Alamat UniSZA
  pdf icon 1

  5. Pekeliling Pendaftar Bil. 5/13 :
  Penggunaan Logo Baru UniSZA
  pdf icon 1

  6. Pekeliling Pendaftar Bil. 6/13 :
  Pindaan Penggunaan Nama "University Of Sultan Zainal Abidin" Kepada
  "Sultan Zainal Abidin University"
  pdf icon 1

  7. Pekeliling Pendaftar Bil. 7/13 :
  Peraturan Pakaian Staf
  pdf icon 1

  8. Pekeliling Pendaftar Bil. 8/13 :
  Panduan Cuti Gantian Untuk Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan
  Pelaksana
  pdf icon 1

  9. Hebahan Pekeliling Pendaftar Bil. 8/13 :
  Panduan Masa Bertolak / Pulang Staf Yang Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Kawasan
  pdf icon 1

  Pekeliling Tahun 2014

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 1/14 :
  Skim Kemudahan Rawatan Pergigian Untuk Kakitangan UniSZA
  pdf icon 1
                         

  2.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 2/14 :
  Mengenakan Denda Terhadap Kakitangan Yang Tidak Hadir Ke Latihan / Kursus Tanpa Alasan
  yang Munasabah Dan Tidak Memaklumkan Ke Bahagian Pembangunan dan Kerjaya (BPK),
  Pejabat Pendaftar Mengenai Ketidakhadiran
  pdf icon 1

  Pekeliling Tahun 2015

   
      BIL.   

  PERKARA

  FAIL
   1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/15
  Garis Panduan Pengendalian Aduan Awam UniSZA
  pdf icon 1
                         

   

  Pekeliling Tahun 2016  - Proses Kemaskini -

  Pekeliling Tahun 2017  - Proses Kemaskini -

  Pekeliling Tahun 2018

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
        1.      Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2018
  Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Wanita Mengandung Di UniSZA
  pdf icon 1
                         
   
   
  2.
   
  pdf icon 1
   
   
   3.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2018
  Pemberhentian Penggunaan Logo 1 Malaysia
  pdf icon 1
   
   
   4.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 4/2018
  Cuti Perayaan Aidilfitri Tahun 2018/1439H
  pdf icon 1
   
   
   5.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 5/2018
  Perubahan Kaedah Kawalan Keselamatan Kampus
  pdf icon 1
   
   
  6. Pekeliling Pendaftar Bil. 6/2018
  Penggunaan Frasa "SAYA YANG MENJALANKAN AMANAH" Bagi Menggantikan Frasa
  "SAYA YANG MENURUT PERINTAH"
  pdf icon 1
   
   
  7.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 7/2018
  Arahan Penggunaan Video Lagu UniSZA Yang Baharu
  pdf icon 1

  Pekeliling Tahun 2019

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2019
  Peraturan Kehadiran Bekerja Staf UniSZA
  pdf icon 1

   
  2.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2019
  Larangan Penggunaan Alamat Pejabat Untuk Tujuan Penghantaraan Barangan Peribadi
  Staf
  pdf icon 1

   
  3.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2019
  Penambahbaikan Pengurusan Kurier di UniSZA
  pdf icon 1

   
  4.
  Pekeliling Pendaftar Bil. 4/2019
  Larangan Penggunaan Telefon Bimbit Atau Lain-Lain Peralatan Komunikasi Dalam
  Mesyuarat di UniSZA
  pdf icon 1
   
  5.
  Pekeliling Pendaftar Bil.5/2019
  Penstrukturan Semula dan Penyelarasan Nama PTj di UniSZA
  pdf icon 1

  Pekelilin g Tahun 2020

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2020
  pdf icon 1
   
   2.

  Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2020

  pdf icon 1
   
   3.

  Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2020 
  Peraturan Kehadiran Bekerja Staf UniSZA

  pdf icon 1
   
   
   

   

  Pekeliling Tahun 2021

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2021
  Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 2.0 bagi Staf UniSZA
  pdf icon 1

   
   2. 
  Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2021 (Pindaan 4 Februari 2021)
  Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 2.0 bagi Staf UniSZA
  pdf icon 1

   

   

   
   
   


   

  Pekeliling Tahun 2022


  - Proses Kemaskini -

  Pekeliling Tahun 2023

   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2023
  Penubuhan Seksyen Integriti di Universiti Sultan Zainal Abidin
  pdf icon 1

   
  2.  

  Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2023
  Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan di Universiti Sultan Zainal Abidin

  pdf icon 1