Pekeliling Pejabat Pendaftar

  Pekeliling

   Pekeliling Tahun 2011

    
   BIL.

   PERKARA

   FAIL
   1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/11 :
   Penyediaan Profil PTj Dan Skop Tanggungjawab Staf Bagi Menggantikan Manual
   Prosedur Kerja Dan Fail Meja
   pdf icon 1
                       

   2. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/11 :
   Peraturan Kehadiran Bekerja Staf Akademik & Bukan Akademik 
   pdf icon 1

   3. Pekeliling Pendaftar Bil. 5/11 :
   Perubahan Masa Bekerja & Waktu Rehat Bagi Bulan Ramadhan 1432H / 2011M 
   pdf icon 1

   4. Pekeliling Pendaftar Bil. 6/11 :
   Makluman Pemberian Cuti Tambahan Sempena Perayaan Deepavali 
   pdf icon 1

   5. Pekeliling Pendaftar Bil. 15/11 :
   Penyediaan Profil PTj & Skop Tanggungjawab Staf Bagi Menggantikan
   Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja 
   pdf icon 1

   6. Pekeliling Pendaftar Bil. 16/11 :
   Etiket Pakaian Pekerja UniSZA 
   pdf icon 1

   Pekeliling Tahun 2012
   - Proses Kemaskini -

   Pekeliling Tahun 2013

    
   BIL.

   PERKARA

   FAIL
   1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/13 :
   Pembekuan Cuti Rehat Sempena Majlis Ucap Utama Naib Canselor & Penyampaian Anugerah
   Kecemerlangan Pada 1 Julai 2013
   pdf icon 1
                         

   2. Pekeliling Pendaftar Bil. 2/13 :
   Pengekalan Nama Fakulti Bahasa Dan Komunikasi (FBK)
   pdf icon 1

   3. Pekeliling Pendaftar Bil. 3/13 :
   Penggabungan Pusat Pengembangan Ilmu Peradaban Islam (PRISM) Dan Pusat Kajian
   Pengurusan Kekayaan Islam
   dan Dinamik Taraf Sebagai Institut Penyelidikan Produk Dan
   Ketamadunan Islam (INSPIRE)
   pdf icon 1

   4. Pekeliling Pendaftar Bil. 4/13 :
   Penggunaan Nama Dan Alamat UniSZA
   pdf icon 1

   5. Pekeliling Pendaftar Bil. 5/13 :
   Penggunaan Logo Baru UniSZA
   pdf icon 1

   6. Pekeliling Pendaftar Bil. 6/13 :
   Pindaan Penggunaan Nama "University Of Sultan Zainal Abidin" Kepada
   "Sultan Zainal Abidin University"
   pdf icon 1

   7. Pekeliling Pendaftar Bil. 7/13 :
   Peraturan Pakaian Staf
   pdf icon 1

   8. Pekeliling Pendaftar Bil. 8/13 :
   Panduan Cuti Gantian Untuk Staf Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Dan Kumpulan
   Pelaksana
   pdf icon 1

   9. Hebahan Pekeliling Pendaftar Bil. 8/13 :
   Panduan Masa Bertolak / Pulang Staf Yang Menjalankan Tugas Rasmi Di Luar Kawasan
   pdf icon 1

   Pekeliling Tahun 2014

    
   BIL.

   PERKARA

   FAIL
   1.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 1/14 :
   Skim Kemudahan Rawatan Pergigian Untuk Kakitangan UniSZA
   pdf icon 1
                          

   2.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 2/14 :
   Mengenakan Denda Terhadap Kakitangan Yang Tidak Hadir Ke Latihan / Kursus Tanpa Alasan
   yang Munasabah Dan Tidak Memaklumkan Ke Bahagian Pembangunan dan Kerjaya (BPK),
   Pejabat Pendaftar Mengenai Ketidakhadiran
   pdf icon 1

   Pekeliling Tahun 2015

    
       BIL.   

   PERKARA

   FAIL
    1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/15
   Garis Panduan Pengendalian Aduan Awam UniSZA
   pdf icon 1
                          

    

   Pekeliling Tahun 2016   - Proses Kemaskini -

   Pekeliling Tahun 2017   - Proses Kemaskini -

   Pekeliling Tahun 2018

    
   BIL.

   PERKARA

   FAIL
         1.      Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2018
   Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Wanita Mengandung Di UniSZA
   pdf icon 1
                          
    
    
   2.
    
   pdf icon 1
    
    
    3.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2018
   Pemberhentian Penggunaan Logo 1 Malaysia
   pdf icon 1
    
    
    4.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 4/2018
   Cuti Perayaan Aidilfitri Tahun 2018/1439H
   pdf icon 1
    
    
    5.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 5/2018
   Perubahan Kaedah Kawalan Keselamatan Kampus
   pdf icon 1
    
    
   6. Pekeliling Pendaftar Bil. 6/2018
   Penggunaan Frasa "SAYA YANG MENJALANKAN AMANAH" Bagi Menggantikan Frasa
   "SAYA YANG MENURUT PERINTAH"
   pdf icon 1
    
    
   7.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 7/2018
   Arahan Penggunaan Video Lagu UniSZA Yang Baharu
   pdf icon 1

   Pekeliling Tahun 2019

    
   BIL.

   PERKARA

   FAIL
   1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2019
   Peraturan Kehadiran Bekerja Staf UniSZA
   pdf icon 1

    
   2.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2019
   Larangan Penggunaan Alamat Pejabat Untuk Tujuan Penghantaraan Barangan Peribadi
   Staf
   pdf icon 1

    
   3.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2019
   Penambahbaikan Pengurusan Kurier di UniSZA
   pdf icon 1

    
   4.
   Pekeliling Pendaftar Bil. 4/2019
   Larangan Penggunaan Telefon Bimbit Atau Lain-Lain Peralatan Komunikasi Dalam
   Mesyuarat di UniSZA
   pdf icon 1
    
   5.
   Pekeliling Pendaftar Bil.5/2019
   Penstrukturan Semula dan Penyelarasan Nama PTj di UniSZA
   pdf icon 1

   Pekelilin g Tahun 2020

    
   BIL.

   PERKARA

   FAIL
   1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2020
   pdf icon 1
    
    2.

   Pekeliling Pendaftar Bil. 2/2020

   pdf icon 1
    
    3.

   Pekeliling Pendaftar Bil. 3/2020 
   Peraturan Kehadiran Bekerja Staf UniSZA

   pdf icon 1
    
    
    

    

   Pekeliling Tahun 2021

    
   BIL.

   PERKARA

   FAIL
   1. Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2021
   Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 2.0 bagi Staf UniSZA
   pdf icon 1

    
    2. 
   Pekeliling Pendaftar Bil. 1/2021 (Pindaan 4 Februari 2021)
   Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 2.0 bagi Staf UniSZA
   pdf icon 1

    

    

    
    
    


    

   Pekeliling Tahun 2022


   - Proses Kemaskini -

   Pekeliling Tahun 2023


   - Proses Kemaskini -