Pekeliling Persekutuan/ Kementeriaan

BIL.

PERKARA

TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 :
Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam
LPU Khas Bil.1/2015
24/05/2015
pdf icon 1

2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 :
Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam
LPU Khas Bil.1/2015
24/05/2015
pdf icon 1

3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2015 :
Penambahbaikan Keadah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
pdf icon 1

4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2015 :
Dasar dan Prosedur Pelepasan Jawatan dan Peletakan Jawatan
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
pdf icon 1

5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2008 :
Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
pdf icon 1

6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991 :
Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
pdf icon 1

7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2014 :
Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013
Dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimum Di Bawah Sistem Saran Malaysia
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
pdf icon 1

8. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1998 :
Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Bermasalah
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
pdf icon 1

9. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010 di UniSZA :
Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak di UniSZA
LPU Bil.3/2015
25/06/2015
pdf icon 1

10. Pekeliling Pendaftar Bil 1 Tahun 2015 :
Perubahan Terma Pemberian Elaun Gantian Kereta Rasmi Jawatan UniSZA
LPU Bil.3/2015
25/06/2015
pdf icon 1

11. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2015 :
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2015 Kepada Penjawat Awam Bagi Gred 1 Hingga Gred 54.
LPU Bil.3/2015
25/06/2015
pdf icon 1

12. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2015 :
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat.
LPU Bil.4/2015
30/08/2015
pdf icon 1

13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2015 :
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan.
LPU Bil.5/2015 pdf icon 1
BIL.

PERKARA

TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2016 :
Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
pdf icon 1

2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2016 :
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
pdf icon 1

3. Cadangan Untuk Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2016 :
Tambahan Waktu Peringkat (WP) Dalam Jadual Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)
Dilaksanakan Khas Pada Bulan Ramadhan
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
pdf icon 1

4. Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh
Badan-Badan Berkanun Persekutuan Lanjutan daripada Pekeliling Perbendaharaan Bil. PB 3.3 :
Garis Panduan Langkah-Langkah Menoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
pdf icon 1

5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 :
Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
LPU Bil. 4/2016 pdf icon 1

6. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2015 :
Pemberian Khas Tahun 2015
LPU Bil. 1/2016
25/02/2016
pdf icon 1

7. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2016 :
Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
Yang Berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
LPU Bil. 1/2016
25/02/2016
pdf icon 1

8. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2015 :
Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
pdf icon 1

9. Cadangan Untuk Menerima Pakai PekelilingPerkhidmatan Bil. 5 Tahun 2015 :
Mengenai Kemudahan Untuk Menjaga Anak
LPU Bil. 4/2016
25/08/2016
pdf icon 1

10. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 :
Mengenai Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
LPU Bil. 4/2016
25/08/2016
pdf icon 1

11. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling-Pekeliling Yang Telah Diguna Pakai Di UniSZA :
(i)   Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2003 :
       Panduan Urusan Persaraan & Pencen.
(ii)  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2003 :
       Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR).
(iii) Pekeliling Perkhidmatan Bi. 12/2005 :
       Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia.
(iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2007 :
       Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS.
(v)  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2008 :
       Panduan Pengurusan Buku Rekod Perhidmatan Kerajaan.
(vi) PekelilingPerkhidmatan Bil. 18/2008 :
       Peningkatan Maksimum Cuti Rehat & Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpulkan
       Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari.
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017 
pdf icon 1

12. Cadangan Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2016 :
Mengenai Penambahbaikan Kemudahan Bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service)
Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017
pdf icon 1

13. Cadagan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2016 :
Mengenai Panduan Pertukaran Pelantikan
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017
pdf icon 1

14. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2016 :
Mengenai Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas
Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017
pdf icon 1
BIL.

PERKARA

TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Permohonan Kelulusan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2004 :
Mengenai Sijil Penghargaan kepada Pesara & Bekas Pegawai Awam Yang Telah Digunapakai di UniSZA
LPU Bil. 1/2017
26/02/2017
pdf icon 1

2. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2016 :
Mengenai Kemudahan Cuti Kuaratin
LPU Bil. 1/2017
26/02/2017
pdf icon 1

3. Cadangan Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2016 :
Mengenai Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia
bagi Tujuan Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan
LPU Bil. 1/2017
26/02/2017
pdf icon 1

4. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2016 :
Mengenai Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan dan Skim Perkhidmatan Pegawai Pergigian
pdf icon 1

5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017 :
Kemudahan Cuti Umrah
pdf icon 1

6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017 :
Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Tahun Persaraan
pdf icon 1

7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2017 :
Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
pdf icon 1

8. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2017 :
Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung
pdf icon 1