CAPAIAN PANTAS

Borang eOTR
Borang eOTR
egHRMIS
egHRMIS
eAduan Integriti
eAduan Integriti
eLNPT
eLNPT
eKenderaan UniSZA
eKenderaan UniSZA
eKesihatan
eKesihatan

Statistik Semasa

31 Mei 2023

Kampus
UniSZA

Pusat Tanggungjawab (PTj)

Staf
Pentadbiran

Staf
Akademik

Jumlah
Staf UniSZA

HEBAHAN SEMASA

  CENTRE@GIA

  Rekod Surat
  Rekod Surat
   
  ePeralatan
  ePeralatan
   
  Mohon Fail
  Mohon Fail

  CENTRE@HR

  Permohonan BRP
  Permohonan BRP
  Permohonan Surat Majikan
  Permohonan Surat Majikan
  Buku Panduan Cuti
  Buku Panduan Cuti
  Buku Panduan Staf
  Buku Panduan Staf
  Permohonan Insuran Berkelompok
  Permohonan Insuran Berkelompok