Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran (Kumpulan Pelaksana) UniSZA

KUALA NERUS, 16 MEI 2022 - Satu sesi penyerahan surat kenaikan pangkat kepada seorang Staf Pentadbiran (Kumpulan Pelaksana) UniSZA telah diadakan pada petang ini bertempat di Pejabat Pendaftar, Bangunan Canselori, UniSZA. Sesi Penyerahan surat ini telah disampaikan oleh Encik Ismail bin Musa, Pendaftar UniSZA. Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Puan Ramani binti Ibrahim di Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) di atas kenaikan pangkat sebagai Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N26. Tarikh Kenaikan Pangkat ini berkuat kuasa mulai 12 Mei 2022. Beliau juga akan bersara wajib pada 17 Mei 2022.

Pic Puan Ramani

KENAIKAN PANGKAT STAF PENTADBIRAN (PENGURUSAN & PROFESIONAL) UniSZA

Kuala Nerus, satu sesi penyerahan surat kenaikan pangkat kepada Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional UniSZA telah diadakan pada 8 Mei 2022 bertempat di Pejabat Pendaftar, Bangunan Canselori, UniSZA. Sesi Penyerahan surat ini telah disampaikan oleh Encik Ismail bin Musa, Pendaftar UniSZA. Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Encik Rusdi bin Muda di Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar di atas kenaikan pangkat sebagai Pegawai Tadbir Gred N52 daripada Khas Untuk Penyandang Dalaman (KUPD) kepada secara hakiki  dan Encik Syahril Hirman bin Azmee di Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur di atas kenaikan pangkat sebagai Pegawai Sains Gred C48. Tarikh Kenaikan Pangkat ini berkuat kuasa mulai 12 April 2022.

Kenaikan Pangkat 1

Kenaikan Pangkat 3

Kenaikan Pangkat 2

Kenaikan Pangkat (Secara Fleksi) Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional

Kuala Nerus, satu sesi penyerahan surat kenaikan pangkat (secara fleksi) kepada tujuh (7) orang Staf Pentadbiran, Kumpulan Pengurusan dan Profesional telah diadakan pada 13 Mac 2022 bertempat di Pejabat Pendaftar, Bangunan Canselori, UniSZA. Penyerahan surat ini telah disampaikan oleh Pendaftar UniSZA iaitu Encik Ismail bin Musa. Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Encik Muhammad Nafis bin Mohd Noor di Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atas pelantikan sebagai Pegawai Keselamatan Gred KP44, tiga (3) orang staf di Fakulti Sains Kesihatan iaitu Encik Arif Faddilah bin Mohd Noor, Puan Zalilah @ Shuhada binti Jan Mohamed dan Puan Nor Azimah binti Othman atas pelantikan sebagai Pengajar Juru X-Ray Gred U44, tiga (3) orang staf di Fakulti Perubatan iaitu Puan Siti Suhana binti Zakaria, Puan Nor Ayliwati binti Ali dan Puan Che Ruhaya binti Jamaludin atas pelantikan sebagai Pengajar Jururawat Gred U44. Pelantikan ini berkuat kuasa mulai 15 Februari 2022.

Kenaikan pangkat 1

Kenaikan pangkat 2

Kenaikan pangkat 3

Kenaikan pangkat 4

Kenaikan Pangkat Staf Akademik UniSZA

Kuala Nerus, satu sesi penyerahan surat kenaikan pangkat kepada Staf Akademik UniSZA telah diadakan pada 23 Mac 2022 bertempat di Pejabat Naib Canselor, Bangunan Canselori, UniSZA. Sesi Penyerahan surat ini telah disempurnakan oleh YBhg. Prof. Naib Canselor UniSZA. Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada empat (4) orang Staf Akademik UniSZA di atas kenaikan pangkat sebagai Pensyarah Universiti Gred DS54 (Profesor Madya) iaitu Prof. Madya Dr. Ong Swee Leong di Fakulti Perubatan, Prof. Madya Dr. Nik Mohd Norfadzilah bin Nik Mohd Rashid di Fakulti Perniagaan dan Pengurusan, Prof. Madya Dr. Suhailan bin Safei di Fakulti Informatik dan Komputeran dan Prof. Madya Engku Suhaimi bin Engku Atek di Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Pelantikan ini berkuat kuasa mulai 16 Mac 2022.

Kenaikan Pangkat DS54 4

Kenaikan Pangkat DS54 1

Kenaikan Pangkat DS54 2

Kenaikan Pangkat DS54 3

Bengkel Pengurusan Rekod Cuti Staf UniSZA Bil. 1/2022

Kuala Nerus, 23 Februari 2022 - Seksyen Persaraan dan Khidmat Sokongan Pejabat Pendaftar telah berjaya menganjurkan Bengkel Pengurusan Cuti Staf UniSZA Bil. 1/2022 secara dalam talian di unisza.webex.com. Bengkel ini telah disertai oleh urus setia daripada 48 buah pusat tanggungjawab di UniSZA.

Objektif utama bengkel ini adalah untuk memberikan pendedahan serta perkongsian maklumat terhadap pengurusan cuti di setiap PTj. diharapkan bengkel ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan serta kemahiran setiap urus setia di dalam menangani isu-isu yang timbul berkaitan cuti di setiap PTj.

Bengkel Cuti 1 1

Bengkel Cuti 1 1

Bengkel Cuti 1 2

 

Bengkel Cuti 1 4

Bengkel Cuti 1 3