Pekeliling Persekutuan

persekutuan 01

 

 
  • - Proses Kemaskini -


 • - Proses Kemaskini -
 • BIL.

  PERKARA

  TARIKH MESYUARAT FAIL
  1. Permohonan Kelulusan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2004 :
  Mengenai Sijil Penghargaan kepada Pesara & Bekas Pegawai Awam Yang Telah Digunapakai di UniSZA
  LPU Bil. 1/2017
  26/02/2017
  pdf icon 1

  2. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2016 :
  Mengenai Kemudahan Cuti Kuaratin
  LPU Bil. 1/2017
  26/02/2017
  pdf icon 1

  3. Cadangan Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2016 :
  Mengenai Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia
  bagi Tujuan Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan
  LPU Bil. 1/2017
  26/02/2017
  pdf icon 1

  4. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2016 :
  Mengenai Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan dan Skim Perkhidmatan Pegawai Pergigian
  pdf icon 1

  5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017 :
  Kemudahan Cuti Umrah
  pdf icon 1

  6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017 :
  Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Tahun Persaraan
  pdf icon 1

  7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2017 :
  Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
  pdf icon 1

  8. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2017 :
  Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung
  pdf icon 1
 • BIL.

  PERKARA

  TARIKH MESYUARAT FAIL
  1. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2016 :
  Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan
  Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
  LPU Bil. 3/2016
  21/06/2016
  pdf icon 1

  2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2016 :
  Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016
  LPU Bil. 3/2016
  21/06/2016
  pdf icon 1

  3. Cadangan Untuk Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2016 :
  Tambahan Waktu Peringkat (WP) Dalam Jadual Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)
  Dilaksanakan Khas Pada Bulan Ramadhan
  LPU Bil. 3/2016
  21/06/2016
  pdf icon 1

  4. Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh
  Badan-Badan Berkanun Persekutuan Lanjutan daripada Pekeliling Perbendaharaan Bil. PB 3.3 :
  Garis Panduan Langkah-Langkah Menoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan
  LPU Bil. 3/2016
  21/06/2016
  pdf icon 1

  5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 :
  Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
  LPU Bil. 4/2016 pdf icon 1

  6. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2015 :
  Pemberian Khas Tahun 2015
  LPU Bil. 1/2016
  25/02/2016
  pdf icon 1

  7. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2016 :
  Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
  Yang Berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
  LPU Bil. 1/2016
  25/02/2016
  pdf icon 1

  8. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2015 :
  Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam
  LPU Bil. 3/2016
  21/06/2016
  pdf icon 1

  9. Cadangan Untuk Menerima Pakai PekelilingPerkhidmatan Bil. 5 Tahun 2015 :
  Mengenai Kemudahan Untuk Menjaga Anak
  LPU Bil. 4/2016
  25/08/2016
  pdf icon 1

  10. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 :
  Mengenai Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
  LPU Bil. 4/2016
  25/08/2016
  pdf icon 1

  11. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling-Pekeliling Yang Telah Diguna Pakai Di UniSZA :
  (i)   Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2003 :
         Panduan Urusan Persaraan & Pencen.
  (ii)  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2003 :
         Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR).
  (iii) Pekeliling Perkhidmatan Bi. 12/2005 :
         Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia.
  (iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2007 :
         Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS.
  (v)  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2008 :
         Panduan Pengurusan Buku Rekod Perhidmatan Kerajaan.
  (vi) PekelilingPerkhidmatan Bil. 18/2008 :
         Peningkatan Maksimum Cuti Rehat & Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpulkan
         Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari.
  LPU Bil. 6/2016
  05/01/2017 
  pdf icon 1

  12. Cadangan Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2016 :
  Mengenai Penambahbaikan Kemudahan Bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service)
  Dalam Perkhidmatan Awam
  LPU Bil. 6/2016
  05/01/2017
  pdf icon 1

  13. Cadagan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2016 :
  Mengenai Panduan Pertukaran Pelantikan
  LPU Bil. 6/2016
  05/01/2017
  pdf icon 1

  14. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2016 :
  Mengenai Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas
  Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara
  LPU Bil. 6/2016
  05/01/2017
  pdf icon 1
 • BIL.

  PERKARA

  TARIKH MESYUARAT FAIL
  1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 :
  Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam
  LPU Khas Bil.1/2015
  24/05/2015
  pdf icon 1

  2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 :
  Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam
  LPU Khas Bil.1/2015
  24/05/2015
  pdf icon 1

  3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2015 :
  Penambahbaikan Keadah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
  LPU Bil.2/2015
  19/04/2015
  pdf icon 1

  4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2015 :
  Dasar dan Prosedur Pelepasan Jawatan dan Peletakan Jawatan
  LPU Bil.2/2015
  19/04/2015
  pdf icon 1

  5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2008 :
  Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak
  LPU Bil.2/2015
  19/04/2015
  pdf icon 1

  6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991 :
  Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan
  LPU Bil.2/2015
  19/04/2015
  pdf icon 1

  7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2014 :
  Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013
  Dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimum Di Bawah Sistem Saran Malaysia
  LPU Bil.2/2015
  19/04/2015
  pdf icon 1

  8. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1998 :
  Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Bermasalah
  LPU Bil.2/2015
  19/04/2015
  pdf icon 1

  9. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010 di UniSZA :
  Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak di UniSZA
  LPU Bil.3/2015
  25/06/2015
  pdf icon 1

  10. Pekeliling Pendaftar Bil 1 Tahun 2015 :
  Perubahan Terma Pemberian Elaun Gantian Kereta Rasmi Jawatan UniSZA
  LPU Bil.3/2015
  25/06/2015
  pdf icon 1

  11. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2015 :
  Bantuan Khas Kewangan Tahun 2015 Kepada Penjawat Awam Bagi Gred 1 Hingga Gred 54.
  LPU Bil.3/2015
  25/06/2015
  pdf icon 1

  12. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2015 :
  Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat.
  LPU Bil.4/2015
  30/08/2015
  pdf icon 1

  13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2015 :
  Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan.
  LPU Bil.5/2015 pdf icon 1