Selamat datang ke laman web rasmi Pejabat Pendaftar , Universiti Sultan Zainal Abidin

Pertanyaan?

09-668 8888

Alamat

UniSZA, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

BAHAGIAN GOVERNAN DAN PENTADBIRAN AM

 SEKSYEN PENTADBIRAN AM

  1)  Mengurus Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Pejabat Pendaftar.
  2)  Mengurus Tempahan Tiket Penerbangan.
  3)  Mengurus Tempahan Makan dan Minum.
  4)  Mengurus Mel Kampus.
  5)  Mengurus Perkhidmatan Telefonis.
  6)  Mengurus Kewangan, Aset dan Inventori Pejabat Pendaftar.
  7)  Menguruskan Dokumen SPKR Pejabat Pendaftar.
  8)  Mengurus dan Menyelia Sistem Fail Dan Rekod Universiti.
  9)  Menyelaras Laman Web Pejabat Pendaftar.
 10) Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR).

 

SEKSYEN GOVERNAN

  1)  Mengurus Hal Ehwal Governan dan Dasar-Dasar Universiti.
  2)  Menyelaras Pekeliling-Pekeliling dan Dasar-Dasar Kerajaan, Universiti dan Pejabat Pendaftar.
  3)  Menyelaras Struktur dan Organisasi Universiti.
  4)  Urus Setia Pelan Strategik Pejabat Pendaftar.
  5)  Urusan Pewartaan Tanah Universiti berkaitan Pemberimilikan, Pajakan, Cukai & lain-lain.
  6)  Urusan Perekodan Penubuhan Pusat Tanggungjawab (PTj) Universiti.
  7)  Urusan Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti dan Risiko (SPKR) Pejabat Pendaftar.

SEKSYEN MESYUARAT UTAMA

  1) Keurusetiaan Mesyuarat LPU
  2) Sekretariat Jawatankuasa di bawah Lembaga (portfolio Pendaftar)
  3) Mengurus Kelulusan Lembaga Pengarah UniSZA secara edaran.
  4) Sekretariat pelantikan Timbalan-Timbalan Naib Canselor.
  5) Mengurus hal ehwal Canselor/Pro Canselor.                                                            

  6) Mengurus hal ehwal tadbir urus Lembaga Pengarah Universiti. 

  7) Mengurus pelantikan/sambung lantik/penamatan Ahli Lembaga Pengarah Anak Syarikat, UHSB. 

  8) Pengurusan Majlis Lembaga Pengarah UniSZA.

 

SEKSYEN SENAT & KONVOKESYEN 

1) Urus setia Mesyuarat Senat Universiti 

2) Urus setia Majlis Idul Ilmi Konvokesyen UniSZA 

3) Urus setia Mesyuarat Ijazah Kehormat 

4) Mengurus pelantikan Penilai Luar/Pemeriksa Luar 

5) Mengurus pelantikan Ahli Senat 

6) Mengurus pemilihan Profesor sebagai Ahli Senat 

7) Mengurus pemilihan Ahli Senat sebagai Jawatankuasa Pemilih 

8) Mengurus pemilihan wakil Senat ke Lembaga Pengarah Universiti 

9) Mengurus pelantikan ahli Jawatankuasa dan petugas Majlis Idul Ilmi Konvokesyen 

 

SEKSYEN KENDERAAN

  1)  Menguruskan perolehan, pengagihan, penjadualan, penyenggaraan, pemeriksaan keselamatan dan pelupusan Kenderaan Jabatan selaras dengan peraturan semasa.
  2)  Memastikan pusat tanggungjawab yang mempunyai kenderaan jabatan merekod dengan teratur penggunaan buku log yang telah disediakan.
  3)  Menyemak kos penyenggaraan dan pembaikan kenderaan. Sekiranya kos tersebut meragukan,laporan hendaklah dibuat kepada Ketua Jabatan untuk dirujuk kepada Wokshop Kerajaan bagi mendapatkan laporan teknikal dan syor mengenai masalah tersebut.
  4)  Menerangkan tanggungjawab pemandu kepada semua pemandu di bawah seliaannya.
  5)  Memberi perhatian kepada aspek keselesaan, tatasusila dan kebajikan pemandu.
  6)  Menguruskan pemeriksaan kesihatan pemandu, sekiranya perlu.

  7)  Memantau Penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit dan SmartTAG, Kad Inden dan merekodkan notis kesalahan lalu lintas/saman dalam Buku Log.
  8)  Mengesahkan kenderaan dan kelengkapan berfungsi dengan baik semasa pertukaran pemandu.
  9)  Memastikan bahawa semua tindakan diambil apabila berlaku kemalangan sebagaimana yang dikehendaki di dalam WP 4.2 - Kemalangan Yang Melibatkan Kenderaan Kerajaan Malaysia dan pindaannya.
 10) Mengatur pemeriksaan berkala di bengkel panel untuk menilai tahap keselamatan dan prestasi kenderaan sentiasa dalam keadaan terbaik.

 11) Menguruskan perolehan dan pengagihan Pakaian Akademik sebelum konvokesyen berlangsung. 

 12) Menguruskan pemulangan pakaian Akademik selepas konvokesyen berlangsung. 

 

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman

  09-668 8888
  09-668 xxxx
  pendaftar@unisza.edu.my

logo left

FB@Pendaftar

Waktu Operasi

Ahad hingga Rabu
8.00 am - 01.00 pm
2.00 pm - 4.45 pm

Khamis
8.00 am - 01.00 pm
2.00 pm - 4.30 pm

Jumaat, Sabtu & Cuti Umum
Tutup