Selamat datang ke laman web rasmi Pejabat Pendaftar , Universiti Sultan Zainal Abidin

Pertanyaan?

09-668 8888

Alamat

UniSZA, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA (HR)

SEKSYEN PELANTIKAN

 1)   Menguruskan permohonan perjawatan tahunan melalui ABM dan Luar ABM.
 2)   Menguruskan waran perjawatan.
 3)   Menguruskan permohonan emolumen tahunan staf.
 4)   Menguruskan pengiklanan jawatan.
 5)   Menguruskan pengambilan staf akademik dan bukan akademik (Tetap, Kontrak dan Sambilan).
 6)   Menguruskan perletakan dan penamatan jawatan.
 7)   Menguruskan pembaharuan kontrak perkhidmatan staf.
 8)   Menguruskan penanggungan kerja.
 9)   Menguruskan penyaluran maklumat kepada KPT/JPA.
10)  Menguruskan permohonan peminjaman ke agensi luar.
11)  Urus setia JK Pemilih Staf Akademik dan Bukan Akademik.
12)  Menguruskan penyelarasan/ semakan gaji permulaan.
13)  Mengurus penempatan dan pertukaran staf.
14)  Mengurus permohonan Visa/Pas Penggajian.
15)  Mengurus Audit Perjawatan.

 

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT & PENILAIAN PRESTASI

 1)    Menguruskan kenaikan pangkat staf akademik dan bukan akademik.
 2)    Menguruskan penilaian prestasi staf akademik dan bukan akademik.
 3)    Menguruskan pencalonan pingat kebesaran.
 4)    Menguruskan pemangkuan.
 5)    Urus setia Panel Pembangunan Sumber Manusia.
 6)    Urus setia Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC).
 7)    Urus setia JK Kesepakaran Universiti Kenaikan Pangkat Staf Akademik.
 8)    Urus setia JK Pemilih Kenaikan Pangkat Staf Akademik dan Bukan Akademik
 9)    Urus setia Dasar Pemisah (Exit Policy).
10)   Menguruskan pemprosesan Hadiah Pergerakan Gaji (HPG)

 

SEKSYEN  DATA STAF, HRMIS &  REKOD

1)   Menguruskan fail peribadi staf.
2)   Menguruskan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP).
3)   Menguruskan data HRMIS.
4)   Mengurus dan menyelenggara sistem maklumat dan pangkalan data.
5)   Menyediakan data dan statistik sumber manusia.
6)   Menguruskan data MyMohes, data KPI Pejabat Pendaftar

SEKSYEN SARAAN, KEMUDAHAN & KEBAJIKAN

 1)   Menguruskan tuntutan elaun serta kemudahan staf.
 2)   Menguruskan perbekalan pakaian seragam.
 3)   Menguruskan pengisytiharan harta dan pinjaman kerajaan.
 4)   Menguruskan subsidi yuran Taska.
 5)   Menguruskan pemprosesan kenaikan gaji tahunan serta pengeluaran penyata perubahan gaji.
 6)   Menguruskan perubahan emolumen staf bulanan.
 7)   Menguruskan pembayaran bonus/ Bantuan Khas Kewangan/ Bantuan Khas Aidilfitri.
 8)   Menguruskan permohonan tambang mengunjungi wilayah asal.
 9)   Menguruskan hal ehwal perubatan staf berdasarkan keperluan perubatan (Bab F), tuntutan perubatan dan
       perakuan rawatan.

10)  Menguruskan surat jaminan hospital (e-GL).
11)  Menguruskan klinik panel UniSZA dan mesyuarat Jawatankuasa Klinik Panel.
12)  Menguruskan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) UniSZA.
13)  Mengurus Insurans/ Takaful Staf :
         - Takaful Keluarga Berkelompok Staf UniSZA.
         - Insurans Salahlaku Perubatan (Pusat Kesihatan Pelajar & Fakulti Perubatan).
         - Insurans Kesihatan Keluar Negara Atas Urusan Persendirian dan Rasmi.
14)  Menguruskan khairat kematian staf UniSZA.
15)  Menguruskan tuntutan kepada PERKESO (Tuntutan Hilang Upaya Sementara/Kekal).
16)  Menguruskan Borang Permohonan Rawatan Di Luar Stesen.
17)  Menguruskan Pendaftaran Kelayakan Rawatan Perubatan Di Klinik Panel dan Hospital Kerajaan Bagi Anak Masih
       Belajar / Hilang Upaya (e-Kebajikan).

18)  Menguruskan Tabung Khairat Staf UniSZA

SEKSYEN PERSARAAN & KHIDMAT SOKONGAN

 1)   Menguruskan cuti staf/ cuti dalam perkhidmatan.
 2)   Menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan.
 3)   Menguruskan pemberian taraf berpencen dan percantuman perkhidmatan.
 4)   Menguruskan pendaftaran KWAP/ PERKESO.
 5)   Menguruskan perakuan caruman KWSP.
 6)   Menguruskan persaraan staf.
 7)   Menguruskan permohonan kebenaran pekerjaan luar.
 8)   Menguruskan pinjaman perumahan serta elaun bertukar dan berpindah rumah.
 9)   Urus setia modul kehadiran staf.
10)  Menguruskan pendaftaran kelab dan persatuan pegawai.
11)  Urus setia Lembaga Perubatan.
12)  Urus setia Ex-Gratia Bencana Kerja.
13)  Menguruskan perakuan pekerja

SEKSYEN BIMBINGAN STAF

1)   Menguruskan kaunseling dan penasihatan staf.
2)   Menguruskan program saringan, intervensi dan pemerhatian di bawah Dasar Pemisah (Exit Policy).
3)   Kebajikan staf.

 

SEKSYEN CUTI BELAJAR

 1)  Menguruskan cuti belajar staf akademik dan bukan akademik.
 2)  Menguruskan permohonan Program Sangkutan-Industri, Cuti Sabatikal, Sub Kepakaran dan Post Doktoral
      staf UniSZA ke Agensi Luar
 3)  Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Cuti Belajar
 4)  Mengurus Sangkutan Pegawai Dalam dan Luar Negara (Staf Akademik dan bukan akademik)
 5)  Pengurusan pembayaran elaun dan tuntutan bayaran sepanjang pengajian.
 6)  Menganalisa kedudukan/pencapaian semasa staf cuti belajar di peringkat Universiti agar ianya selaras 
      dengan perkembangan universiti keseluruhannya.
 7)  Mengurus surat ucapan tahniah penganugerahan PhD dan Sarjana.Mengurus tuntutan ganti rugi bagi
      pelanggaran perjanjian Cuti Belajar
 8)  Mengurus permohonan skim pembangunan kerjaya staf termasuk Skim Cuti Belajar.
 9)  Membuat penandarasan program transformasi kerjaya dengan Universiti lain di dalam dan di luar Negara.

Hubungi Kami

Pejabat Pendaftar
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman

  09-668 8888
  09-668 xxxx
  pendaftar@unisza.edu.my

logo left

FB@Pendaftar

Waktu Operasi

Ahad hingga Rabu
8.00 am - 01.00 pm
2.00 pm - 4.45 pm

Khamis
8.00 am - 01.00 pm
2.00 pm - 4.30 pm

Jumaat, Sabtu & Cuti Umum
Tutup