MISI DAN VISI

 
Visi
Menjadikan Pejabat Pendaftar Sebagai Nadi Penggerak Dan Tonggak Dalam Sistem Pengurusan Universiti Yang Efisien Dan Berwibawa Bagi Menyokong Kecemerlangan Universiti.
 
Misi
Memimpin Dan Menginovasi Ke arah Kecemerlangan Pengurusan Dalam  Bidang Tanggungjawab Pejabat Pendaftar Melalui Pemupukan Kualiti Dan Profesionalisme Yang Tinggi Untuk Menepati Kehendak Pelanggan Dan Dasar-Dasar Universiti.