Borang KF (BPR & Penentusahan)

 
BIL.

PERKARA

FAIL
1.  ARKIB 2/08 - PEMUSNAHAN REKOD AWAM
 
                                                                                                                            
 

2. 

 ARKIB 3/08 - PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK  
 
3.
 ARKIB 4/08 - PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN  
   
4.
 ARKIB 5/08 - PEMUSNAHAN FAIL FUNGSIAN  
   
   

Borang Pelupusan Rekod (BPR)

 
BIL.
         
PERKARA
1.
         
 ARKIB 2/08 - PEMUSNAHAN REKOD AWAM
 
         
                                                                                                                            
2. 
         
 ARKIB 3/08 - PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK
 
         
 
3.
         
 ARKIB 4/08 - PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN
 
         
 
4.
         
 ARKIB 5/08 - PEMUSNAHAN FAIL FUNGSIAN
 
         
 
5.
         
 ARKIB 6/08 - PEMUSNAHAN REKOD KARTOGRAFI
 
         
 
6.
         
 ARKIB 7/08 - PEMUSNAHAN REKOD SENI BINA
 
         
 
7.
         
 ARKIB 8/08 - PEMUSNAHAN REKOD PANDANG DENGAR
 
         
 
8.
         
 ARKIB 9/08 - PEMUSNAHAN REKOD TERBITAN & BAHAN BERCETAK
 
         
 
9.
         
 ARKIB 10/08 - PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK (TIADA DALAM JADUAL)
          
         
 
10.
         
 ARKIB11/08 - PEMINDAHAN REKOD
 
BIL.

PERKARA

FAIL
1.  ARKIB 12/08 - PENENTUSAHAN (REKOD AWAM)
word 2
                                                                                                                            
 

2. 

 ARKIB 13/08 - PENENTUSAHAN (REKOD KEWANGAN) word 2
 
 
BIL.

PERKARA

FAIL
1.  PANDUAN PEWUJUDAN REKOD & PENYEDIAAN DOKUMEN BERKAITAN
pdf icon 1
 

2. 

 PEWUJUDAN PENAWANAN & PENUTUPAN FAIL pdf icon 1
 
3.

 TATACARA KLASIFIKASI FAIL

pdf icon 1
 
4.

 TATACARA PELUPUSAN REKOD

pdf icon 1