Jadual & Borang

 
BIL.

PERKARA

FAIL
1.

JADUAL PELUPUSAN REKOD AM

DOWNLOAD ICON 1
                                                                                                                            
 

2. 

JADUAL PELUPUSAN REKOD KEWANGAN  DOWNLOAD ICON 1
 
     
   
     
   
   

Borang Pelupusan Rekod (BPR)

 
BIL.
         
PERKARA
FAIL
1.
         
 ARKIB 2/08 - PEMUSNAHAN REKOD AWAM
DOWNLOAD ICON 1
 
         
                                                                                                                            
 
2. 
         
 ARKIB 3/08 - PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK
DOWNLOAD ICON 1
 
         
 
 
3.
         
 ARKIB 4/08 - PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN
DOWNLOAD ICON 1
 
         
 
 
4.
         
 ARKIB 5/08 - PEMUSNAHAN FAIL FUNGSIAN
DOWNLOAD ICON 1
 
         
 
 
5.
         
 ARKIB 6/08 - PEMUSNAHAN REKOD KARTOGRAFI
DOWNLOAD ICON 1
 
         
 
 
6.
         
 ARKIB 7/08 - PEMUSNAHAN REKOD SENI BINA
DOWNLOAD ICON 1
 
         
 
 
7.
         
 ARKIB 8/08 - PEMUSNAHAN REKOD PANDANG DENGAR
DOWNLOAD ICON 1
 
         
 
 
8.
         
 ARKIB 9/08 - PEMUSNAHAN REKOD TERBITAN & BAHAN BERCETAK
DOWNLOAD ICON 1
 
         
 
 
9.
         
 ARKIB 10/08 - PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK (TIADA DALAM JADUAL)
DOWNLOAD ICON 1
          
         
 
 
10.
         
 ARKIB11/08 - PEMINDAHAN REKOD
DOWNLOAD ICON 1
 
BIL.

PERKARA

FAIL
1.  ARKIB 12/08 - PENENTUSAHAN (REKOD AWAM)
word 2
                                                                                                                            
 

2. 

 ARKIB 13/08 - PENENTUSAHAN (REKOD KEWANGAN) word 2
 
 
BIL.

PERKARA

FAIL
1.  PANDUAN PEWUJUDAN REKOD & PENYEDIAAN DOKUMEN BERKAITAN
pdf icon 1
 

2. 

 PEWUJUDAN PENAWANAN & PENUTUPAN FAIL pdf icon 1
 
3.

 TATACARA KLASIFIKASI FAIL

pdf icon 1
 
4.

 TATACARA PELUPUSAN REKOD

pdf icon 1