Garis Panduan, Skim, Polisi dan Dasar

  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. pdf icon 1
           

   
     
   

  - Sedang Dikemaskini -

  - Sedang Dikemaskini -

  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Garis Panduan Norma Baharu Pengurusan Pejabat UniSZA pdf icon 1
           

  2.
   Arahan Larangan Mengunjungi Zon Berisiko & Zon Merah Covid-19 Diperketat pdf icon 1
     
   
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Garis Panduan Makan / Minum Bagi Urusan Rasmi UniSZA pdf icon 1
           

  2. Garis Panduan Penulisan Surat Rasmi UniSZA pdf icon 1
     
  3. Garis Panduan Tabung Khairat Staf UniSZA pdf icon 1

  - Sedang Dikemaskini -

  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. Garis Panduan Polisi Cuti Belajar Dalam Negara & UniSZA
  word 2
            

  2. Tahun Pembiayaan Kemudahan PhD 2017 pdf icon 1

  3. Kos Pembiayaan PhD 2017 pdf icon 1
       
  4. Polisi Pengesahan Dalam Perkhidmatan Staf Akademik UniSZA DOWNLOAD ICON 1

  - Sedang Dikemaskini -

  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
  Skim Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin
  pdf icon 1
   

  2.
  LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
  Perakuan Surat Kelulusan Perjawatan Jawatan Fleksi Dan Kriteria Pelaksanaan Kenaikan
  Pangkat Bagi Jawatan Fleksi Dalam Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan
  Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  3. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
  Cadangan Pindaan Peraturan Akademik Pra Siswazah Universiti Sultan Zainal Abidin
  pdf icon 1

  4. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
  Surat Kelulusan Perjawatan Jawatan Fleksi Dan Kriteria Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
  Bagi Jawatan Fleksi
  Dalam Kumpulan Pengurusan Dan Profesional (P&P) Bukan Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  5. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
  Garis Panduan Pemberian Hadiah LatihanCuti Belajar Peringkat Siswazah (Sarjana dan
  Doktor Falsafah) Untuk
  Guru Bahasa UniSZA Secara Sepenuh Masa Melalui Biasiswa/ Tajaan
  pdf icon 1

  6. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Dasar Pertukaran Tempat Bertugas Staf Bukan Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  7. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Garis Panduan Pengambilan Dan Pelantikan Staf Bukan Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  8. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Polisi Pengesahan Dalam Perkhidmatan Staf Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  9. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Kriteria Pelantikan Pentadbir Akademik Dan Pentadbir Bukan Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  10. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Garis Panduan Pembangunan Dan Latihan Kakitangan Bukan Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  11. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Polisi Penggunaan Kenderaan Dalam Kampus UniSZA
  pdf icon 1

  12. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Panduan Etika Kerja Staf UniSZA
  pdf icon 1

  13. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
  Etika Staf Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  14. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Polisi Penetapan Yuran Pelajar UniSZA
  pdf icon 1

  15. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Dasar Pengurusan Risiko UniSZA
  pdf icon 1

  16. LPU Bil.2/2015 19/04/2015
  Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat
  pdf icon 1

  17. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Garis Panduan Latihan Industri
  pdf icon 1

  18. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Buku Dasar dan Garis Panduan Penyelidikan, Inovasi Dan Pengkomersilan UniSZA
  pdf icon 1

  19. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Pelan Tindakan Sumber Manusia 2015 - 2020
  pdf icon 1

  20. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Garis Panduan Pelantikan Staf Akademik di UniSZA
  pdf icon 1

  21. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Garis Panduan Hadiah Latihan Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan
  Biasiswa Kakitangan Bukan Akademik (Pengurusan & Profesional), UniSZA
  pdf icon 1

  22. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Garis Panduan Penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Dan Garis Panduan
  Pencalonan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC),
  Sijil Perkhidmatan Cemerlang (SPC)
  Dan Sijil Sifar Cuti Sakit (SSC)
  pdf icon 1

  23. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Bukan Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  24. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UniSZA
  pdf icon 1

  25. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Pindaan Dan Pemakaian Garis Panduan Cuti Sabatikal UniSZA
  pdf icon 1

  26. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
  Search Committee Dan Proses Pelaksanaan Pelan Penggantian (Succession Plan)
  Untuk Pegawai Pentadbiran Universiti
  pdf icon 1

  27. LPU Bil.3/2015 25/06/2015 :
  Syarat Dan Garis Panduan Cuti Sub Kepakaran Dan Pos-Doktoral
  pdf icon 1

  28. LPU Bil.3/2015 25/06/2015 :
  Skim Lantikan Khas Tenaga Akademik UniSZA
  pdf icon 1
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. LPU Bil.4/2014 28/08/2014 :
  Cadangan Untuk Menerima pakai Pemberian Elaun Bantuan Khas Menggantikan
  Elaun Bantuan Sewa Rumah
  kepada Penolong Pensyarah (Felo Akademik) Yang Cuti
  Belajar Ke Australia
  pdf icon 1
           

  2. LPU Bil.4/2014 28/08/2014 :
  Garis Panduan Pelaburan IPTA Tahun 2004 (Dengan Pindaan)
  pdf icon 1

  3. LPU Bil.5/2014 30/10/2014 :
  Polisi Kewangan Bagi Mengadakan Lawatan Ke Luar Negara Yang Melibatkan Pelajar
  UniSZA
  pdf icon 1

  4. LPU Bil.5/2014 30/10/2014 :
  Polisi Perakaunan Bagi Terimaan Yang Tidak Dikenalpasti Di UniSZA
  pdf icon 1
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. LPU Bil. 27/2013 28/02/2013 :
  Skim Perkhidmatan Akademik Kategori Khas
  pdf icon 1
           

  2. LPU Bil. 27/2013 28/02/2013 :
  Penubuhan Program Sangkutan-Industri Untuk Pegawai UniSZA
  pdf icon 1
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1. LPU Bil. 24/2012 2/07/2012 :
  Garis Panduan Penyediaan Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat
  pdf icon 1
             

  2. LPU Bil. 25/201215/10/2012 :
  Dasar Keselamatan ICT UniSZA Sebagai Pra Syarat Utama Pelaksanaan MS ISO/IEC/27001:
  2007 Information Security Management System (ISMS) Di UniSZA
  pdf icon 1

  3. LPU Bil. 25/201215/10/2012 :
  Sukatan Ujian Kemahiran Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat
  Dan Setiausaha Pejabat
  pdf icon 1

  4. LPU Bil. 26/2012 12/12/2012 :
  Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
  (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
  pdf icon 1