BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HRM)

 

New Hrm 05

 

 

        

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT & PENILAIAN PRESTASI

                 

      

 GARIS PANDUAN

1.  GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK pdf icon 1  
 
2.  GARIS PANDUAN PENAMAAN PERUJUK PERIBADI pdf icon 1

 

3.

 GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
 (APC) & SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG (SPC)

word 2  

4.

 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK

pdf icon 1

5.  GARIS PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN pdf icon 1

6.  GARIS PANDUAN SYARAHAN PERDANA (INAUGURAL) pdf icon 1

 BORANG STAF AKADEMIK

8.  BORANG LAPORAN JAWATANKUASA KESEPAKARAN FAKULTI word 2

9.  SENARAI SEMAK URUSAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK pdf icon 1

10.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT (UniSZA-PT03-PK04-BR016) word 2

11.  BORANG CV (UniSZA-PT03-PK04-GP001) word 2

12.  BORANG LAPORAN PERUJUK PERIBADI (UniSZA-PT03-PK04-BR015) word 2  

13.  BORANG LAPORAN DEKAN (UniSZA-PT03-PK04-BR017) word 2

14.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT  GRED DS45 KE GRED DS52
 (telah mendapat PhD.)
pdf icon 1  

15.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH / PEGAWAI
 PERUBATAN BERDASARKAN LALUAN KERJAYA DI KKM
word 2

16.   BORANG KRONOLOGI PERKHIDMATAN (KKM) word 2

17.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK word 2

18.  BORANG KPi pdf icon 1

19.  BORANG PERMOHONAN MENYAMPAIKAN SYARAHAN PERDANA (INAUGURAL) word 2

 BORANG STAF PENTADBIRAN

20.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK
 (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN PERLAKSANA)
word 2

21.  BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN/GRED FLEKSI
 (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL - BUKAN AKADEMIK)
word 2

22.  SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUT/TABUNG PENDIDIKAN pdf icon 1

 LNPT

23.  BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK  BUKAN AKADEMIK
 (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL) 
pdf icon 1

24.
 BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK BUKAN AKADEMIK
 (KUMPULAN PELAKSANA)
pdf icon 1

25.  BORANG TAPISAN KEUTUHAN SPRM word 2
 

26.  BORANG CADANGAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)  word 2

SEKSYEN PELANTIKAN

 GARIS PANDUAN

27.  GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENSYARAH UniSZA pdf icon 1

 28.

GARIS PANDUAN LANTIKAN STAF AKADEMIK UniSZA

pdf icon 1

 

 29.

GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN PASCA DOKTORAL (2019)

pdf icon 1

 

 30.

 SKIM LANTIKAN KHAS TENAGA AKADEMIK UniSZA (EDISI 2020)

pdf icon 1

 

 BORANG

31.  BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA DI LUAR KAMPUS pdf icon 1

32.  BORANG PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KONTRAK
 (STAF AKADEMIK)
word 2

33.  BORANG PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KONTRAK
 (STAF PENTADBIRAN)
word 2

34.  BORANG TUNTUTAN PROF. ADJUNG / PROF. PELAWAT word 2

35.  BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK pdf icon 1

36.  BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK [ENGLISH VERSION] pdf icon 1

37.  BORANG PENAMAAN PERUJUK PERIBADI (UniSZA-PT03-PK04-BR014)
word 2

38.  BORANG LAPORAN PERUJUK PERIBADI (UniSZA-PT03-PK04-BR015)
word 2

39.  BORANG LAPORAN DEKAN (UniSZA-PT03-PK04-BR017)
word 2

 40.

BORANG LAPORAN PRESTASI PENYELIDIK PASCA DOKTORAL

word 2

 

 41.

BORANG PERMOHONAN DAN PELANJUTAN PASCA DOKTORAL

word 2

 

SEKSYEN SARAAN, KEMUDAHAN & KEBAJIKAN

 GARIS PANDUAN

42.  GARIS PANDUAN PENUBUHAN & PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
 (MBJ) JPA PINDAAN 00-2000
pdf icon 1

 PEKELILING

43.  PEKELILING BERKAITAN pdf icon 1  

 BORANG

44.  BORANG PENDAFTARAN KELAYAKAN RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK PANEL
 BAGI ANAK MASIH BELAJAR / HILANG UPAYA
pdf icon 1

45.  BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN
 KLINIK PANEL UniSZA
pdf icon 1

46.  BORANG BANTUAN MENGURUS JENAZAH & BAYARAN PENGANGKUTAN
 JENAZAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM (PP032010)
pdf icon 1

47.  MANUAL KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA UniSZA pdf icon 1

48.  SURAT KADAR HAD PEMBIAYAAN KOS RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK PANEL UniSZA pdf icon 1

49.  SURAT RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK SWASTA (BUKAN KLINIK PANEL) pdf icon 1

50.  BORANG PERMOHONAN RAWATAN DI LUAR STESEN pdf icon 1

51.  BORANG MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR DAN LAWATAN RASMI KE LUAR NEGARA word 2

52.  BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL pdf icon 1
 

53.  BORANG PERMOHONAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TPK UniSZA pdf icon 1

  


54.  BORANG PENDAFTARAN AHLI TABUNG KHAIRAT STAF UniSZA pdf icon 1  

55.  BORANG TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS pdf icon 1  

SEKSYEN PERSARAAN & KHIDMAT SOKONGAN

 POLISI

56.  POLISI PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK UniSZA pdf icon 1  

 BORANG

57.  BORANG CUTI MENGHADIRI PERSIDANGAN pdf icon 1  

58.  BORANG GANTIAN CUTI REHAT (GCR)
pdf icon 1  

59.  BORANG GANTIAN CUTI REHAT - LAMPIRAN B (PENCEN) pdf icon 1  

   
60.  BORANG PERMOHONAN CUTI BERSALIN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM pdf icon 1 6VaW 

61.  BORANG PERMOHONAN CUTI HAJI word 2

62.  BORANG PERMOHONAN BERSARA PILIHAN SENDIRI word 2

   
63.  BORANG PERMOHONAN CUTI REHAT KE LUAR NEGARA pdf icon 1  

64.  BORANG PERMOHONAN CUTI KECEMASAN AM (BENCANA) pdf icon 1  

65.  (i) BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK pdf icon 1  
 (ii) BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF PENTADBIRAN pdf icon 1  

66.  BORANG PERMOHONAN DAN PERAKUAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN
pdf icon 1  

67.  BORANG KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN pdf icon 1 6VaW

68.  BORANG KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN pdf icon 1
 

69.  BORANG KEMUDAHAN CUTI UMRAH word 2  

70.  BORANG KEBENARAN MENGAMBIL BAKI GCR (SETELAH MENGGENAPKAN
 150 HARI) SEBAGAI CUTI REHAT SEBELUM BERSARA
word 2
 

71.  BORANG KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA PEGAWAI WANITA
 MENGANDUNG & SUAMI YANG BEKERJA DI LOKASI BERDEKATAN
word 2

 

72.  SENARAI SEMAK PERSARAAN PILIHAN pdf icon 1
 

 

   
73.  SENARAI SEMAK PERSARAAN PAKSA pdf icon 1
     

74.

 BORANG CUTI GANTIAN

word 2  
 

75.

 BORANG CUTI TANPA REKOD

word 2  

76. 

 BORANG KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD (URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT)

pdf icon 1
 

 

SEKSYEN CUTI BELAJAR

 

 GARIS PANDUAN

77.

 GARIS PANDUAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK      

pdf icon 1  

78.

 GARIS PANDUAN CUTI BELAJAR STAF PENTADBIRAN

pdf icon 1

79.

 GARIS PANDUAN CUTI SUB-KEPAKARAN / POST DOKTORAL 

pdf icon 1

80.

 GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL

pdf icon 1

81.

 GARIS PANDUAN CUTI SANGKUTAN

pdf icon 1
 

82.

 GARIS PANDUAN CUTI BELAJAR GURU BAHASA

pdf icon 1
 

 BORANG CUTI BELAJAR (TAJAAN KPT)

83.

 PERMOHONAN BIASISWA SLAB-SLAI (PhD)

pdf icon 1
6VaW

84.

 PERMOHONAN BIASISWA SUB KEPAKARAN

pdf icon 1
 6VaW

85.

 PERMOHONAN BIASISWA POST DOKTORAL

pdf icon 1
 6VaW

86.

 PERMOHONAN MEMBAWA KELUARGA KE TEMPAT PENGAJIAN

pdf icon 1

87.

 TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG STAF CUTI BELAJAR

pdf icon 1

88.

 TUNTUTAN BAYARAN PEMBIAYAAN CUTI BELAJAR DENGAN TAJAAN

pdf icon 1

89. 

 PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH CUTI BELAJAR

pdf icon 1

90.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG BARU TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1

91.

 LAPORAN TAMAT TEMPOH CUTI BELAJAR

pdf icon 1

92.

MAKLUM BALAS PEMANTAUAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK

pdf icon 1

 

 BORANG CUTI PELAJAR (TAJAAN UniSZA)

93.

 PERMOHONAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK

pdf icon 1
 

94.

 PERMOHONAN CUTI BELAJAR STAF PENTADBIRAN

pdf icon 1
 

95.

 PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH CUTI BELAJAR

pdf icon 1
 

96.

 KEMAJUAN PRESTASI PENGAJIAN STAF CUTI BELAJAR P.S.D.FORM 
 (PERFORMANCE)
pdf icon 1

97.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG BARU TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1
 

   

 98.

 MAKLUM BALAS PEMANTAUAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK

 pdf icon 1  

   

 BORANG CUTI SABATIKAL

   

99.

 PERMOHONAN CUTI SABATIKAL

pdf icon 1  

   

100.

 TUNTUTAN BAYARAN PEMBIAYAAN CUTI SABATIKAL

pdf icon 1  

   

101.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG BARU TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1  

   

   

 BORANG PROGRAM SANGKUTAN

   

102.

 BORANG PERMOHONAN PROGRAM SANGKUTAN

pdf icon 1  

   

103.

 TUNTUTAN BAYARAN PEMBIAYAAN PROGRAM SANGKUTAN

pdf icon 1  

   

104.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1  

   

   

 BORANG KEGUNAAN FAKULTI

   

105.

 SARINGAN PERMOHONAN CUTI BELAJAR

pdf icon 1