Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Kumpulan Pelaksana

Kuala Nerus, 22 Jun 2023: Satu sesi penyerahan surat kenaikan pangkat “Secara One-Off Bagi Pegawai Yang Telah Berada Di Gred Kenaikan Pangkat Secara TBBK Pada Tarikh Kuat Kuasa Pertukaran Perlantikan Skim Perkhidmatan Dinaik Taraf Tahun 2013, Bagi Skim Perkhidmatan Pemandu Kenderaan, Pembantu Awam, Dan Pembantu Operasi” kepada Staf Kumpulan Pelaksana telah diadakan di Pejabat Pendaftar yang disampaikan oleh Pendaftar UniSZA iaitu Encik Muzafar bin Mohd Din. Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kenaikan pangkat ini. Staf Pentadbiran yang mendapat kenaikan pangkat adalah sepertimana berikut:

Bil.

Nama/ PTj

Jawatan dan Gred Kenaikan Pangkat

1.

Encik Rusli bin Sulong

PPHB

Pembantu Awam Gred H14

2.

Encik Ridzuan bin Mansor

P2P

Pembantu Operasi Gred N14

3.

Encik Nordin bin Muda

INSPIRE

Pembantu Operasi Gred N14

4.

Encik Wan Zulkifli bin W. Ab. Rahman

CoMAE-i

Pembantu Operasi Gred N14

5.

Encik Roslan bin A. Rashid

IC

Pembantu Operasi Gred N14

6.

Encik Ahmad Lotfi bin Abd. Razak

FSK

Pembantu Operasi Gred N14

7.

YM Tengku Adam Malik bin Tg. Ngah

PWB

Pembantu Operasi Gred N14

8.

Encik Mohd Zuki bin Awang

PaKaT

Pembantu Operasi Gred N14

9.

Encik Mat Dahan bin Ibrahim

PPHB

*Bersara pada 7 Mei 2022*

Pembantu Awam Gred H14

10.

Encik Salim bin Mat

PPHB

*Bersara pada 2 September 2022*

Pembantu Awam Gred H14

11.

Encik Suhaimi bin Ibrahim

PPHB

*Bersara pada 5 September 2021*

Pembantu Operasi Gred N14

12.

Encik Abd. Halim bin Hassan

KKKP

*Bersara pada 11 Februari 2022*

Pembantu Operasi Gred N14