Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional dan Staf Kumpulan Pelaksana serta Kenaikan Gred Staf Akademik

Kuala Nerus, 4 Jun 2023: Satu sesi penyerahan surat kenaikan pangkat kepada dua (2) orang Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional, empat (4) orang Staf Kumpulan Pelaksana dan seorang Pensyarah Universiti bagi Kenaikan Gred Staf Akademik dari Gred DS45 ke Gred DS51 telah diadakan di Pejabat Pendaftar yang disampaikan oleh Pendaftar UniSZA iaitu Encik Muzafar bin Mohd Din. Pengurusan UniSZA mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas kenaikan pangkat dan kenaikan gred ini. Staf Pentadbiran dan Staf Akademik yang mendapat kenaikan pangkat dan kenaikan gred adalah sepertimana berikut:

Bil.

Nama/ PTj

Jawatan dan Gred Kenaikan Pangkat / Kenaikan Gred

1.

Encik Ahmad Termizi bin Ab Aziz

HPUniSZA

Pegawai Tadbir Gred N54

2.

Encik Mohd Hazim bin Abd Aziz

FRIT

Pegawai Latihan Vokasional

Gred DV44

3.

Cik Norhayati binti Kasim @ Hashim

PPHB

Penolong Pegawai Pertanian Gred G36

4.

Encik Mohd Faizal bin Ismail

PSR

Penolong Akauntan Gred W32

5.

YM Tuan Muhammad Nazri bin Tuan Dahlan

PPIR

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred FA32

6.

Encik Zawari bin Zainon

PWB

Pembantu Pustakawan Gred S22

7.

Dr. Muhamad Hafizuddin bin Ghani

FUPL

Pensyarah Universiti Gred DS51