• MUAT TURUN
  • > Garis Panduan, Skim, Polisi dan Dasar

Garis Panduan, Skim, Polisi dan Dasar

Klik ikonsilver-30x30blue-30x30 untuk muat turun

Tahun 2008

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 :
Garis Panduan Urusan Kenaikan Pangkat Pensyarah DS45 - Khas C/B/A
silver-30x30
     
2. LPU Ke - 8/2008 22/08/2008 :
Garis Panduan Kerja Rundingan dan latihan
blue-30x30
     

Tahun 2009

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Ke - 12/2009 19/04/2009 :
Skim Kemudahan Perubatan Bagi Kakitangan UDM
silver-30x30
     
2. LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 :
Skim Perkhidmatan Khas Staf Akademik
blue-30x30
     

Tahun 2010

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Ke - 16/2010 2/04/2010 :
Skim Pensyarah Perubatan Pelatih/Pensyarah Muda Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
silver-30x30
     
2. LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 :
Garis Panduan Tatatertib Pegawai UniSZA
blue-30x30
     

Tahun 2011

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 :
Syarat-Syarat Tawaran Cuti Belajar UniSZA/SLAB/SLAI KPT (Dalam dan Luar Negara)
silver-30x30
     
2. LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 :
Garis Panduan Kemudahan Program Mengikuti Pasangan (Spouse Programme)
blue-30x30
     
3. LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 :
Etiket Pakaian Pekerja Universiti Sultan Zainal Abidin
silver-30x30
     
4. LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 :
Dasar Latihan Luaran Universiti Sultan Zainal Abidin
blue-30x30
     
 5.  LPU Ke - 22/2011 24/11/2011 :
Polisi Teknologi Maklumat dan Komunikasi
silver-30x30
     

Tahun 2012

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Bil. 24/2012 2/07/2012 :
Garis Panduan Penyediaan Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat
silver-30x30
     
2. LPU Bil. 25/201215/10/2012 :
Dasar Keselamatan ICT UniSZA Sebagai Pra Syarat Utama Pelaksanaan MS ISO/IEC/27001:
2007 Information Security Management System (ISMS) Di UniSZA
blue-30x30
     
3. LPU Bil. 25/201215/10/2012 :
Sukatan Ujian Kemahiran Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat Dan Setiausaha Pejabat
silver-30x30
     
4. LPU Bil. 26/2012 12/12/2012 :
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2012
blue-30x30
     

Tahun 2013

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Bil. 27/2013 28/02/2013 :
Skim Perkhidmatan Akademik Kategori Khas
silver-30x30
     
2. LPU Bil. 27/2013 28/02/2013 :
Penubuhan Program Sangkutan-Industri Untuk Pegawai UniSZA
blue-30x30
     

Tahun 2014

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Bil.4/2014 28/08/2014 :
Cadangan Untuk Menerima pakai Pemberian Elaun Bantuan Khas Menggantikan
Elaun Bantuan Sewa Rumah
kepada Penolong Pensyarah (Felo Akademik) Yang Cuti Belajar Ke Australia
silver-30x30
     
2. LPU Bil.4/2014 28/08/2014 :
Garis Panduan Pelaburan IPTA Tahun 2004 (Dengan Pindaan)
blue-30x30
     
3. LPU Bil.5/2014 30/10/2014 :
Polisi Kewangan Bagi Mengadakan Lawatan Ke Luar Negara Yang Melibatkan Pelajar UniSZA
silver-30x30
     
4. LPU Bil.5/2014 30/10/2014 :
Polisi Perakaunan Bagi Terimaan Yang Tidak Dikenalpasti Di UniSZA
blue-30x30
     

Tahun 2015

BIL. PERKARA & TARIKH MESYUARAT
FAIL
     
1. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
Skim Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin
silver-30x30
     
2. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
Perakuan Surat Kelulusan Perjawatan Jawatan Fleksi Dan
Kriteria Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Fleksi
Dalam
Kumpulan Pengurusan & Profesional Bukan Akademik UniSZA
blue-30x30
     
3. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
Cadangan Pindaan Peraturan Akademik Pra Siswazah Universiti Sultan Zainal Abidin
silver-30x30
     
4. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
Surat Kelulusan Perjawatan Jawatan Fleksi Dan Kriteria Pelaksanaan
Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Fleksi
Dalam Kumpulan Pengurusan
Dan Profesional (P&P) Bukan Akademik UniSZA
blue-30x30
     
5. LPU Bil.1/2015 24/02/2015 :
Garis Panduan Pemberian Hadiah LatihanCuti Belajar Peringkat Siswazah
(Sarjana dan Doktor Falsafah) Untuk
Guru Bahasa UniSZA Secara Sepenuh
Masa Melalui Biasiswa/ Tajaan
silver-30x30
     
6. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Dasar Pertukaran Tempat Bertugas Staf Bukan Akademik UniSZA
blue-30x30 
     
7. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Garis Panduan Pengambilan Dan Pelantikan Staf Bukan Akademik UniSZA
silver-30x30
     
8. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Polisi Pengesahan Dalam Perkhidmatan Staf Akademik UniSZA
blue-30x30 
     
9. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Kriteria Pelantikan Pentadbir Akademik Dan Pentadbir Bukan Akademik UniSZA
silver-30x30 
     
10. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Garis Panduan Pembangunan Dan Latihan Kakitangan Bukan Akademik
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
blue-30x30
     
11. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Polisi Penggunaan Kenderaan Dalam Kampus UniSZA
silver-30x30 
     
12. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Panduan Etika Kerja Staf UniSZA
blue-30x30 
     
13. LPU Khas Bil.1/2015 24/05/2015 :
Etika Staf Akademik UniSZA
silver-30x30 
     
14. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Polisi Penetapan Yuran Pelajar UniSZA
blue-30x30
     
15. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Dasar Pengurusan Risiko UniSZA
silver-30x30 
     
16. LPU Bil.2/2015 19/04/2015
Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat
blue-30x30 
     
17. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Garis Panduan Latihan Industri
silver-30x30 
     
18. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Buku Dasar dan Garis Panduan Penyelidikan, Inovasi Dan Pengkomersilan UniSZA
blue-30x30
     
19. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Pelan Tindakan Sumber Manusia 2015 - 2020
silver-30x30
     
20. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Garis Panduan Pelantikan Staf Akademik di UniSZA
blue-30x30
     
21. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Garis Panduan Hadiah Latihan Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan

Biasiswa Kakitangan Bukan Akademik (Pengurusan & Profesional), UniSZA
silver-30x30 
     
22. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Garis Panduan Penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
Dan Garis Panduan Pencalonan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC),
Sijil Perkhidmatan Cemerlang (SPC) Dan Sijil Sifar Cuti Sakit (SSC)
blue-30x30
     
23. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Bukan Akademik UniSZA
silver-30x30 
     
24. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik UniSZA
blue-30x30 
     
25. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Pindaan Dan Pemakaian Garis Panduan Cuti Sabatikal UniSZA
silver-30x30 
     
26. LPU Bil.2/2015 19/04/2015 :
Search Committee Dan Proses Pelaksanaan Pelan Penggantian
(Succession Plan) Untuk Pegawai Pentadbiran Universiti
blue-30x30
     
27. LPU Bil.3/2015 25/06/2015 :
Syarat Dan Garis Panduan Cuti Sub Kepakaran Dan Pos-Doktoral
silver-30x30 
     
28. LPU Bil.3/2015 25/06/2015 :
Skim Lantikan Khas Tenaga Akademik UniSZA
blue-30x30

Tahun 2016

Tahun 2017

BIL. PERKARA
FAIL
     
1. GARIS PANDUAN POLISI CUTI BELAJAR DALAM NEGARA & UniSZA TAHUN 2017 silver-30x30
     
2. PEMBIAYAAN KEMUDAHAN PhD 2017 blue-30x30
     
3. KOS PEMBIAYAAN PhD 2017 silver-30x30
     

PrintEmail