• MUAT TURUN
  • > Senarai Pekeliling & Surat Pekeliling

Senarai Pekeliling & Surat Pekeliling

Klik ikonsilver-30x30blue-30x30 untuk muat turun

Tahun 2008

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2007 :
Elaun Tugas Memandu Kenderaan
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008  silver-30x30 
       
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16 Tahun 2007 :
Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian 'Black Tie' dan
Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 blue-30x30
       
3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2007 :
Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan bagi Kumpulan Pengurusan Tinggi Sektor Awam
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 silver-30x30
       
4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2007 :
Perubahan Kenaikan Gaji Tahunan bagi Kumpulan Pengurusan Tinggi Sektor Awam
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 blue-30x30
       
5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 29 Tahun 2007 :
Perubahan Skim-Skim Perkhidmatan Kaunselor dan Penolong Kaunselor
kepada Skim Perkhidmatan Pegawai Psikologi dan Penolong Pegawai Psikologi
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 silver-30x30
       
6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2008 :
Penurunan Kuasa Menimbang Pelantikan Secara Kontrak oleh Institusi Pengajian Tinggi Awam
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 blue-30x30
       
7. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 :
Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun Kemudahan Bayaran kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana
Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak Termasuk Anggota Tentera dan Polis)
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 silver-30x30
       
8. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2004 :
Peraturan Bayaran Saguhati Bagi Pelaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 blue-30x30
       
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005 :
Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Perkhidmatan Awam
Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra-Perkhidmatan
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 silver-30x30
       
10. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2006 :
(Pindaan Pekeliling Perbendaharaan Bil.3/2003 dan Bil.4/2003)
Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 blue-30x30
       
11. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2006 :
Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 silver-30x30
       
12. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 :
Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender
LPU Ke - 5/2008 24/02/2008 blue-30x30
       
13. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2003 (Pindaan Kepada Pekeliling Bil.2/1992 & 5/1999) :
Kelayakan Kemudahan Penerbangan dan Penginapan Untuk Pegawai Kanan
Yang Menjalankan Tugas Rasmi Bertarikh 27 Januari 2003
LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 silver-30x30
       
14. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2004 :
Penjenisan Kod Bagi Hasil dan Perbelanjaan bertarikh 23 Ogos 2004
LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 blue-30x30
       
15. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2005 :
Peraturan Mengenai Kadar-Kadar dan Syarat Syarat Bayaran Saguhati Kepada
Pensyarah/Penceramah dan Fasilitator Sambilan bertarikh 16 Ogos 2005
LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 silver-30x30
       
16. Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 2007 :
Penggunaan Syarikat Penerbangan Selain Daripada Sistem Penerbangan Malaysia (MAS)
Untuk Penerbangan Domestik Bagi Tujuan Bertugas Rasmi Bertarikh Januari 2007
LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 blue-30x30
       
17. Pekeliling Perbendaharaan  Bil. 7 Tahun 2007 :
Skim Pembiayaan Keahlian Kelab Rekreasi dan Sukan Bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi
Serta Kumpulan Pengurusan dan Profesional Bertarikh 28 September 2007
LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 silver-30x30
       
18. Surat Pekeliling Bilangan 8 Tahun 2007 :
Had Kuasa Melantik dan meluluskan Kos Perkhidmatan Perunding bertarikh 25 Mei 2007
LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 blue-30x30
       
19. Surat Pekeliling Bil. 12 Tahun 2007 :
Had Nilai dan Syarat-Syarat Pembelian Terus Bagi Bekalan dan Perkhidmatan bertarikh 19 Disember 2007
LPU Ke - 6/2008 27/04/2008 silver-30x30
       
20. Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998 :
Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan
Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan
LPU Ke - 7/2008 6/07/2008 blue-30x30
       
21. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2008 :
Elaun Tangggungjawab Khas Pemandu
LPU Ke - 7/2008 6/07/2008 silver-30x30
       
22. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2008 :
Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib kepada 58 Tahun
LPU Ke - 7/2008 6/07/2008 blue-30x30
       
23. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2008 :
Penetapan Gred Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Yang Menjalankan Tugas Pembantu Khas
LPU Ke - 7/2008 6/07/2008 silver-30x30
       
24. Pekeliling Bil. 10 Tahun 2008 :
Pindaan Kadar Imbuhan Tetap Jawatan Gred Khas dan Imbuhan Tetap Keraian Bagi Jawatan Gred Khas
LPU Ke - 7/2008 6/07/2008 blue-30x30
       
25. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2008 :
Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2008
LPU Ke - 9/2008 26/10/2008 silver-30x30
       
26. Pekeliling Pentadbiran Bil. 5 Tahun 2008 (Kementerian Pengajian Tinggi) :
Penurunan Kuasa Menteri Pengajian Tinggi Kepada Lembaga Pengarah Universiti Berhubung
Kelulusan Sesuatu Memorandum Persefahaman dan Memorandum Perjanjian
LPU Ke - 9/2008 26/10/2008 blue-30x30
       
27. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 22 Tahun 2005 :
Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual Di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 silver-30x30
       
28. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2008 :
Dasar dan Prosedur Pelantikan Secara Pinjaman, Pertukaran Sementara dan Pertukaran Tetap
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 blue-30x30
       
29. Pekeliling/ Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2008 :
Pemberian Wang Tunai Sebagai Ganti Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 silver-30x30
       
30. Pekeliling/Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 18 Tahun 2008 :
Pindaan Kadar Bayaran Insentif Pakar
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 blue-30x30
       
31. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2002 :
Penurunan Kuasa Perbendaharaan Kepada Pegawai Pengawal bagi Meluluskan Pengisian Jawatan
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 silver-30x30
       
32. Pekeliling/ Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2004 :
Peraturan Bayaran Saguhati Bagi Perlaksanaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 blue-30x30
       
33. Pekeliling/ Surat Pekeliling Surat Arahan Perbendaharaan Bertarikh 26 Mac 2008 :
Rundingan Harga Perolehan Yang Diluluskan Secara Rundingan Terus
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 silver-30x30
       
34. Pekeliling/ Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2008 :
Tatacara Perolehan Kenderaan
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 blue-30x30
       
35. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2008 :
Penurunan Kuasa Kepada Pegawai Pengawal Bagi Meluluskan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Keluar Negara
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 silver-30x30
       
36. Pekeliling/ Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2008 :
Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 Mengenai Perubahan, Peranan
dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun di Agensi Kerajaan Persekutuan
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 blue-30x30
       
37. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 :
Penubuhan, Peranan dan Tanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan
Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan
LPU Ke - 10/2008 17/12/2008 silver-30x30
       

Tahun 2009

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 20 Tahun 2008 :
Perubahan Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti, Pensyarah Perubatan, Pensyarah Pergigian,
dan Pensyarah UiTM
LPU Ke - 11/2009 20/02/2009 silver-30x30 
       
2. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2008 :
Pindaan Had Kelayakan Pinjaman/ Pembiayaan Membeli Kereta Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
dan Perkhidmatan Polis
LPU Ke - 11/2009 20/02/2009 blue-30x30
       
3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 :
Pemantapan Pengurusan Sistem Penilaian Prestasi Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 12/2009 19/04/2009 silver-30x30
       
4. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2009 :
Pindaan Kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2008
Mengenai Langkah untuk Mengurangkan Perbelanjaan Awam
LPU Ke - 12/2009 19/04/2009 blue-30x30
       
5. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2009 :
Perolehan Pengkalan Data, Jurnal dan Maklumat Secara Atas Talian
LPU Ke - 12/2009 19/04/2009 silver-30x30
       
6. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 :
Perubahan Had Nilai dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga
LPU Ke - 12/2009 19/04/2009 blue-30x30
       
7. Surat Edaran Jabatan Perkhidmatan Awam bertarikh 14 Mei 2009 :
Pelaksanaan Kenaikan Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun
dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan Semasa
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 silver-30x30
       
8. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2009 :
Kesan Ke Atas Perkhidmatan Bagi Pegawai Yang Diluluskan Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji
dan Cuti Tanpa Gaji
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 blue-30x30
       
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2009 :
Larangan Penglibatan Pegawai Awam Dalam Skim Cepat Kaya
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 silver-30x30
       
10. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009 :
Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Yang Sedang Disiasat dan
Telah Dikenakan Hukuman Tatatertib
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 blue-30x30
       
11. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2009 :
Borang Laporan Penilaian Prestasi Khas Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 silver-30x30
       
12. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2009 :
Pindaan Kadar Bayaran Balik Letak Kereta
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 blue-30x30
       
13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2004 :
Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 silver-30x30
       
14. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 22 Tahun 2008 :
Kemudahan Tambang Mengunjungi Wilayah Asal Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
Yang Bertukar Wilayah
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 blue-30x30
       
15. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 26 Tahun 2008 :
Garis Panduan Bagi Mengambil Tindakan Tatatertib Terhadap Pegawai Awam Yang Sedang
Dibicarakan Atas Pertuduhan Jenayah Di Mahkamah Tanpa Menunggu Prosiding
Jenayah Ke Atasnya Selesai
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 silver-30x30
       
16. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2009 :
Panduan Memanggil Balik Untuk Bertugas Semula Bagi Pegawai Yang Ditahan Kerja Akibat Prosiding Jenayah
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 blue-30x30
       
17. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2008 :
Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 silver-30x30
       
18. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2009 :
Pelantikan Syarikat Bagi Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai
Perkhidmatan Awam Yang Berada Di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
LPU Ke - 14/2009 27/08/2009 blue-30x30
       

Tahun 2010

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2009 :
Bantuan Khas Kewangan Bagi Tahun 2009 Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
Persekutuan Dalam Kumpulan Sokongan
LPU Ke - 16/2010 2/04/2010  silver-30x30
       
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2009 :
Peraturan Permohonan Perbelanjaan Bagi Kemudahan Perubatan Yang Diperolehi Oleh Pegawai
dan Perkhidmatan Awam Persekutuan
LPU Ke - 16/2010 2/04/2010 blue-30x30
       
3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24 Tahun 2009 :
Pemanjangan Bantuan Khas Kewangan Bagi Tahun 2009 Kepada Pegawai Perkhidmatan
Awam Persekutuan Dalam Kumpulan Pengurusan dan Pesara Profesional
LPU Ke - 16/2010 2/04/2010 silver-30x30
       
4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 27 Tahun 2009 :
Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)
LPU Ke - 16/2010 2/04/2010 blue-30x30
       
5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2010 :
Penetapan Gred Jawatan dan kadar Elaun Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat
LPU Ke - 16/2010 2/04/2010 silver-30x30
       
6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 1995 :
Prosedur Mengenai Urusaan Membesarakan Seseorang Pegawai Dalam
Perkhidmatan Awam Atas Sebab Kesihatan
LPU Ke - 16/2010 2/04/2010 blue-30x30
       
7. Pekeliling Pentadbiran Bil. 5 Tahun 2008 Kementerian Pengajian Tinggi :
Penurunan Kuasa Menteri Pengajian Tinggi kepada Lembaga Pengarah Universiti Berhubung
Kelulusan Sesuatu Memorandum Persefahaman (MoU) dan Memorandum Perjanjian (MoA)
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 silver-30x30
       
8. Pekeliling Pentadbiran Bil. 5 Tahun 2008 :
Kementerian Pengajian Tinggi : Penurunan Kuasa Menteri Pengajian Tinggi kepada
Lembaga Pengarah Universiti Berhubung Kelulusan Sesuatu Memorandum Persefahaman (MoU)
dan Memorandum Perjanjian (MoA)
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 blue-30x30
       
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2008 :
Bayaran Insentif Akademik Pensyarah Perubatan di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 silver-30x30
       
10. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2010 :
Penambahbaikan Jadual Gaji Matriks Bagi Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan Gred DU51/52
dan 53/54 serta Pensyarah Pergigian Gred DUG51/52 dan DUG53/54
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 blue-30x30
       
11. Perintah-Perintah Am: Bab A:
(Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Kontrak Perkhidmatan),
Bab B: (Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan), Bab C: (Cuti), Bab E: (Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan),
Bab F: (Perubatan), Bab G: (Waktu Bekerja dan Lebih Masa)
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 silver-30x30
       
12. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2008 :
Pindaan Kadar, Syarat dan Peraturan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 iaitu Kadar
dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
Kerana Menjalankan Tugas Rasmi (Tidak termasuk Tentera dan Polis)
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 blue-30x30
       
13. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 18 Tahun 1982 :
Tuntutan Perjalanan Kenderaan Dalam Kawasan Ibu Pejabat Selepas Waktu Pejabat Biasa
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 silver-30x30
       
14. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2010 :
Kaedah Perolehan Bekalan dan Penghantaran Buku Cetakan dan Terbitan Luar Negara
LPU Ke - 19/2010 18/10/2010 blue-30x30
       

Tahun 2011

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Pentadbiran Bil. 4 Tahun 2009 Kementerian Pengajian Tinggi :
Pindaan Syarat Kelayakan Untuk Tajaan DI Bawah Program Skim Latihan
Akademik Bumiputera (SLAB)/Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI)
LPU Ke - 19/2011 26/01/2011  silver-30x30
       
2. Surat Pekeliling JPA :
Berkenaan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Perubatan/ Pegawai Pergigian
dan Pegawai Farmasi Berdasarkan Laluan Kerjaya Di KKM
dan Pemanjangan Pelaksanaannya Kepada Pensyarah Perubatan/Pergigian dan Farmasi di UniSZA
LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 blue-30x30
       
3. Perlembagaan Persekutuan :
Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 2010 - P.U (A)75/2010
(Menggantikan Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam 1986-P.U(A)151/1986
LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 silver-30x30
       
4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2010 :
Panduan Pengurusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 blue-30x30
       
5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2010 :
Pemansuhan Penilain Tahap Kecekapan (PTK)
LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 silver-30x30
       
6. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2010 :
Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 blue-30x30
       
7. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2009 :
Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan
LPU Ke - 19/2011 26/01/2011 silver-30x30
       
8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15 Tahun 2010 :
Perubahan Perbekalan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pensyarah Universiti,
Pensyarah Perubatan, Pensyarah Pergigian dan Pensyarah UiTM
LPU Ke - 20/2011 28/03/2011 blue-30x30
       
9. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2010 :
Pemansuhan Bayaran Wad Kepada Pegawai Dan Pesara Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 silver-30x30 
       
10. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2011:
Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 blue-30x30
       
11. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2011 :
Dasar Dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 silver-30x30
       
12. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2011 :
Dasar Dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Dan Pekerja Khidmat Singkat
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 blue-30x30
       
13. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2011 :
Penurunan Kuasa Melulus Kelonggaran Syarat Had Umur Maksimum Bagi
Pelantikan Secara Kontrak Di Institusi Pengajian Tinggi Awam
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 silver-30x30
       
14. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2011 :
Pindaan Pelaksanaan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 blue-30x30
       
15. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2011 :
Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Projek Atau Kajian Kerajaan
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 silver-30x30
       
16. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.12 Tahun 2010 :
Garis Panduan Pelaksanaan Penamatan Bersama (manual termination) Bagi Kontrak Kerja
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 blue-30x30
       
17. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2010 :
Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 silver-30x30
       
18. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2010 :
Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat Dan Firma Perunding
Yang Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan
LPU Ke - 21/2011 14/07/2011 blue-30x30
       
19. Pekeliling Pentadbiran Bil. 1 Tahun 2011 :
Kementerian Pengajian Tinggi (KPT); Pengurusan Pelajar-Pelajar Yang Ditaja
Melalui Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) Dan Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI)
Kementerian Pengajian Tinggi
LPU Ke - 22/2011 24/11/2011 silver-30x30
       
20. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2011 :
Perolehan Berkaitan Information And Communication Technology (ICT) Dan Rangkaian Internet
LPU Ke - 22/2011 24/11/2011 blue-30x30
       
21. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 16 Tahun 2002 :
Perolehan Secara Rundingan Terus Bagi Membekal Dan
Menyediakan Makanan/Minuman Untuk Majlis Jamuan Rasmi/Acara Khas Kerajaan
LPU Ke - 22/2011 24/11/2011 silver-30x30
       
22. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2011 :
Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Ke - 22/2011 24/11/2011 blue-30x30
       
23. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2011 :
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2011
LPU Ke - 22/2011 24/11/2011 silver-30x30
       

Tahun 2012

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2012 :
Kenaikan Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan di Bawah Sistem Saraan Malaysia;
berkuat kuasa pada 1/1/2012
LPU Bil. 24/2012
2/07/2012
silver-30x30 
       
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2012 :
Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup; berkuat kuasa pada 1/4/2012
LPU Bil. 24/2012
2/07/2012
blue-30x30
       
3. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2012 :
Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual
Gaji Minimum- Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks
LPU Bil. 24/2012
2/07/2012
silver-30x30
       
4. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2012 :
Dasar Baru Pelantikan Secara Peminjaman, Pertukaran Sementara Dan Pertukaran Tetap
LPU Bil. 24/2012
2/07/2012
blue-30x30
       
5. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2012 (PA Bil. 1/2012) :
Pemansuhan Keperluan Pengesahan Yang Tiada Nilai Tambah Pada Borang Rasmi Kerajaan
dan Salinan Dokumen Sokongan
LPU Bil. 25/2012
15/10/2012
silver-30x30
       
6. Cadangan Menerima Pakai Surat
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2012 (SPP Bil. 3/2012) :
Kaedah pemberian Anjakan Gaji Berdasarkan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
LPU Bil. 25/2012
15/10/2012
blue-30x30
       
7. Cadangan Menerima Pakai
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2012 (PP Bil. 4/2012) :
Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM)
LPU Bil. 25/2012
15/10/2012
silver-30x30
       
8. Cadangan Menerima Pakai
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2012 (PP Bil. 5/2012) :
Imbuhan Tahunan dan Bayaran
LPU Bil. 25/2012
15/10/2012
blue-30x30
       
9. Cadangan Menerima Pakai
Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2012 (PP Bil. 12/2012) :
Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2012
LPU Bil. 26/2012
12/12/2012
silver-30x30

Tahun 2013

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
       
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2012 (PP Bil. 13/2012 :
Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
LPU Bil. 27/2013
28/02/2013 
silver-30x30 
       
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2012 (PP Bil. 14/2012) :
Program Transformasi Minda (PTM)
LPU Bil. 27/2013
28/02/2013
blue-30x30
       
3. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 (PP Bil.1/2013) :
Pemeriksaan Kesihatan Bagi Maksud Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Bil. 28/2013
04/04/2013
silver-30x30
       
4. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2013 :
Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum – Maksimum (JGMM) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
LPU Bil. 28/2013
04/04/2013
blue-30x30
       
5. Cadangan Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2013 (SPPBil.1/2013) :
Pindaan Syarat Pemberian Opsyen Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan
Dan Pensyarah Pergigian Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 15 Tahun 2012 (PP Bil.15/2012)
LPU Bil. 28/2013
04/04/2013
silver-30x30
       
6. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2013 (PP Bil. 4/2013) :
Tabung Wira Negara (TWN)
LPU Bil.3/2013 (*bil.29)
15/07/2013
blue-30x30
       
7. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2013 :
Pemberian Pemindahan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
LPU Bil.3/2013 (*bil.29)
15/07/2013
silver-30x30
       
8. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2012 :
Program Transformasi Minda
LPU Bil. 4/2013 (*bil.30)
29/08/2013
blue-30x30
       
9. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2013 :
Mengenai Bantuan Khas Kewangan Tahun 2013 (PP Bil. 7/2013)
LPU Bil. 4/2013 (*bil.30)
29/08/2013
silver-30x30
       
10. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013 :
Mengenai Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam
LPU Bil.5/2013 (*bil.31)
28/10/2013
blue-30x30
       
11. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 2013 :
Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat Dengan Memperuntukan Perbekalan
Kenaikan Pangkat Ke Kumpulan Pengurusan Tertinggi
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
12. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2013 :
Pindaan Terma Dan Perubahan Had Umur Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30 
       
13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2013 :
Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Dan Pindaan Skim Perkhidmatan Pelukis Pelan,
Penolong Jurutera, Penolong Pegawai Seni Bina Dan Penolong Juruukur Bahan
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
14. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2013 :
Penjumudan Skim Perkhidmatan Juruteknik Ukur, Juruteknik Landskap Dan
Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa Serta Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Juruukur,
Penolong Arkitek Landskap Dan Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30 
       
15. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2013 :
Penjumudan Skim Perkhidmatan Pembantu Pertanian Dan Pindaan Skim Perkhidmatan
Penolong Pegawai Pertanian, Pembantu Veterinar Dan Penolong Pegawai Veterinar
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
16. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14 Tahun 2013 :
Skim Perkhidmatan Pensyarah Farmasi
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30
       
17. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 16 Tahun 2013 :
Pindaan Nama Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/Separuh Mahir/Tidak Mahir (R)
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
18. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 17 Tahun 2013 :
Pindaan Skim Perkhidmatan Operator Loji, Pemandu Kenderaan Dan Penghantaran Notis
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30
       
19. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 19 Tahun 2013 :
Skim Perkhidmatan Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
20. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 21 Tahun 2013 :
Pindaan Skim Perkhidmatan Penjaga Jentera Elektrik
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30 
       
21. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 22 Tahun 2013 :
Skim Perkhidmatan Pembantu Kemahiran
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
22. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 23 Tahun 2013 :
Pertukaran Pelantikan Pegawai Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Kepada
Skim Perkidmatan Yang Berkuat Kuasa
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30 
       
23. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 24 Tahun 2013 :
Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Kebudayaan, Penerbit Rancangan, Artis Budaya,
Ahli Muzik, Ahli Fotografi, Jurusolek, Pereka Dan Pegawai Berita
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
24. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 28 Tahun 2013 :
Pindaan Skim Perkhidmatan Guru Bahasa
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30 
       
25. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 32 Tahun 2013 :
Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Wartawan/Wartawan
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
26. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 33 Tahun 2013 :
Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Perpustakaan
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30
       
27. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 35 Tahun 2013 :
Tambahan Syarat Indeks Jisim Badan (Body Mass Index) Dalam Perbekalan Ukuran Fizikal
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
28. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 36 Tahun 2013 :
Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum - Maksimum (JGMM) bagi Gred 1 hingga 54
di bawah Sistem Saraan Malaysia (SSM)
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30 
       
29. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 37 Tahun 2013 :
Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2013
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
silver-30x30
       
30. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2013 :
Kenaikan Pangkat Secara Timed-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi
Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada di Gred Lantikan
LPU Bil. 6/2013 (*bil.32)
26/12/2013
blue-30x30
       

Tahun 2014

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 38 Tahun 2013 :
Pemberian Subsidi Yuran Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat Kerja Sektor Awam
LPU Bil.1/2014
(*bil.33) 22/02/2014
silver-30x30 
       
2. Surat edaran KKM.87/P2-1/18-6 Jld. 16(11) :
Berkenaan pewujudan jawatan Gred Khas C kepada pakar disiplin klinikal di hospital
LPU Bil.2/2014
(*bil.34) 29/04/2014
blue-30x30
       
3. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2014 :
Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengurangkan Perbelanjaan Awam
LPU Bil.2/2014
(*bil.34) 29/04/2014 
silver-30x30
       
4. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2001 :
Skim Ex-Gratia Bencana Kerja
LPU Bil.2/2014
(*bil.34) 29/04/2014
blue-30x30
       
5. Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998 :
Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah
dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan
LPU Bil.2/2014
(*bil.34) 29/04/2014
silver-30x30
       
6. Pekeliling Perbendaharaan Bil. Tahun 2010 :
Bantuan Mengurus Jenazah dan Bayaran Pengangkutan Jenazah Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam
LPU Bil.3/2014
(*bil.35) 24/06/2014
blue-30x30
       
7. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2013 :
Pengurusan Kenderaan Kerajaan
LPU Bil.3/2014
(*bil.35) 24/06/2014
silver-30x30
       
8. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 1990 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 1995 :
Berkenaan Peruntukan Bekalan Pakaian Seragam
LPU Bil.3/2014
(*bil.35) 24/06/2014
blue-30x30
       
9. Pindaan Syarat Pewujudan dan Pengisian Jawatan Gred Khas C
kepada Pensyarah Perubatan / Pergigian dan farmasi di UniSZA Berdasarkan
laluan Kerjaya di Kementerian kesihatan Malaysia
LPU Bil.4/2014
(*bil.36) 28/08/2014
silver-30x30
       
10. 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) :
Bagi Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada
Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmi dengan
pindaan iaitu pengecualian kepada Perkara 12 berkenaan Tambang Perjalanan
Bagi Penempatan Selepas Lantikan Pertama (M.S 18/20)
LPU Bil.4/2014
(*bil.36) 28/08/2014
blue-30x30
       
11. Pemakaian 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) :
PA3.1/2013 Garis Panduan Untuk Penyediaan dan Pembentangan Laporan Tahunan dan
Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan
LPU Bil.5/2014
(*bil.37) 30/10/2014
silver-30x30
       
12. Pemakaian 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) :
WP1.8/2013 Kadar-kadar dan Syarat-syarat Bayaran Saguhati Kepada
Pensyarah/Penceramah dan Fasilitator Sambilan
LPU Bil.5/2014
(*bil.37) 30/10/2014
blue-30x30
       
13. Pemakaian 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP) :
WP1.10/2013 Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Pegawai
Perkhidmatan Awam Semasa Berkursus Kecuali Kursus Pra-Perkhidmatan
LPU Bil.5/2014
(*bil.37) 30/10/2014
silver-30x30
       
14. Pekeliling perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2014 :
Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2014
LPU Bil.6/2014
(*bil.38) 17/12/2014
blue-30x30
       

Tahun 2015

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2002 :
Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam
LPU Khas Bil.1/2015
24/05/2015
silver-30x30 
       
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 :
Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam
LPU Khas Bil.1/2015
24/05/2015
blue-30x30
       
3. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2015 :
Penambahbaikan Keadah Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Dalam Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum-Maksimum
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
silver-30x30
       
4. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2015 :
Dasar dan Prosedur Pelepasan Jawatan dan Peletakan Jawatan
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
blue-30x30
       
5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2008 :
Dasar Dan Prosedur Pelantikan Secara Kontrak
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
silver-30x30
       
6. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991 :
Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
blue-30x30
       
7. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2014 :
Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Tahun 2013
Dan Penambahbaikan Jadual Gaji Minimum-Maksimum Di Bawah Sistem Saran Malaysia
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
silver-30x30
       
8. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 1998 :
Garis Panduan Menguruskan Pegawai Berprestasi Rendah Dan Pegawai Bermasalah
LPU Bil.2/2015
19/04/2015
blue-30x30
       
9. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2010 di UniSZA :
Pemanjangan Kemudahan Perubatan Kepada Pegawai Bukan Warganegara Yang Dilantik Secara Kontrak di UniSZA
LPU Bil.3/2015
25/06/2015
silver-30x30
       
10. Pekeliling Pendaftar Bil 1 Tahun 2015 :
Perubahan Terma Pemberian Elaun Gantian Kereta Rasmi Jawatan UniSZA
LPU Bil.3/2015
25/06/2015
blue-30x30
       
11. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2015 :
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2015 Kepada Penjawat Awam Bagi Gred 1 Hingga Gred 54.
LPU Bil.3/2015
25/06/2015
silver-30x30
       
12. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2015 :
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat.

LPU Bil.4/2015
30/08/2015
blue-30x30
       
13. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2015 :
Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan.
LPU Bil.5/2015 silver-30x30
       

Tahun 2016

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2016 :
Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan
Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
silver-30x30
       
2. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2016 :
Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
blue-30x30
       
3. Cadangan Untuk Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2016 :
Tambahan Waktu Peringkat (WP) Dalam Jadual Waktu Bekerja Berperingkat (WBB)
Dilaksanakan Khas Pada Bulan Ramadhan
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
silver-30x30
       
4. Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh
Badan-Badan Berkanun Persekutuan Lanjutan daripada Pekeliling Perbendaharaan Bil. PB 3.3 :
Garis Panduan Langkah-Langkah Menoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
blue-30x30
       
5. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 :
Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
LPU Bil. 4/2016
silver-30x30
       
6. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2015 :
Pemberian Khas Tahun 2015
LPU Bil. 1/2016
25/02/2016
blue-30x30
       
7. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2016 :
Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam
Yang Berada di Luar Negara Atas Urusan Persendirian
LPU Bil. 1/2016
25/02/2016
silver-30x30
       
8. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7 Tahun 2015 :
Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Bil. 3/2016
21/06/2016
blue-30x30
       
9. Cadangan Untuk Menerima Pakai PekelilingPerkhidmatan Bil. 5 Tahun 2015 :
Mengenai Kemudahan Untuk Menjaga Anak
LPU Bil. 4/2016
25/08/2016
silver-30x30
       
10. Cadangan Untuk Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2015 :
Mengenai Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
LPU Bil. 4/2016
25/08/2016
blue-30x30
       
11. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling-Pekeliling Yang Telah Diguna Pakai Di UniSZA :
(i)   Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/2003 :
       Panduan Urusan Persaraan & Pencen.
(ii)  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 7/2003 :
       Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (GCR).
(iii) Pekeliling Perkhidmatan Bi. 12/2005 :
       Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia.
(iv) Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10/2007 :
       Pelaksanaan Modul Pengurusan Rekod Peribadi Aplikasi HRMIS.
(v)  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 15/2008 :
       Panduan Pengurusan Buku Rekod Perhidmatan Kerajaan.
(vi) PekelilingPerkhidmatan Bil. 18/2008 :
       Peningkatan Maksimum Cuti Rehat & Cuti Rehat Khas Yang Boleh Dikumpulkan
       Untuk Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) Kepada 150 Hari.
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017 
silver-30x30
       
12. Cadangan Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2016 :
Mengenai Penambahbaikan Kemudahan Bagi Pegawai Lantikan Kontrak (Contract of Service)
Dalam Perkhidmatan Awam
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017
blue-30x30
       
13. Cadagan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2016 :
Mengenai Panduan Pertukaran Pelantikan
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017
silver-30x30
       
14. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2016 :
Mengenai Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas
Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara
LPU Bil. 6/2016
05/01/2017
blue-30x30

Tahun 2017

BIL. PERKARA TARIKH MESYUARAT FAIL
1. Permohonan Kelulusan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 2 Tahun 2004 :
Mengenai Sijil Penghargaan kepada Pesara & Bekas Pegawai Awam Yang Telah Digunapakai di UniSZA
LPU Bil. 1/2017
26/02/2017
silver-30x30
       
2. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2016 :
Mengenai Kemudahan Cuti Kuaratin
LPU Bil. 1/2017
26/02/2017
blue-30x30
       
3. Cadangan Menerima Pakai Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2016 :
Mengenai Kelayakan Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia
bagi Tujuan Pelantikan ke Dalam Perkhidmatan
LPU Bil. 1/2017
26/02/2017
silver-30x30
       
4. Cadangan Menerima Pakai Pekeliling Perkhidmatan Bil. 12 Tahun 2016 :
Mengenai Pindaan Skim Perkhidmatan Pegawai Perubatan dan Skim Perkhidmatan Pegawai Pergigian
  blue-30x30
       
5. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2017 :
Kemudahan Cuti Umrah
  silver-30x30
       
6. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2017 :
Kebenaran Gantian Cuti Rehat Melebihi 150 Hari Digunakan Sebagai Cuti Rehat Tahun Persaraan
  blue-30x30
       
7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 2017 :
Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
  silver-30x30
       
8. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2017 :
Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung
  blue-30x30

PrintEmail