• MUAT TURUN
  • > Surat / Pekeliling Pendaftar UniSZA

Surat / Pekeliling Pendaftar UniSZA

Klik ikonsilver-30x30blue-30x30untuk muat turun

Tahun 2007


BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2007 :
PENJADUALAN MESYUARAT BULANAN DI PERINGKAT FAKULTI/JABATAN/PUSAT/UNIT
silver-30x30
     
2. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 2/2007 :
DASAR DAN PERATURAN KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) UDM
blue-30x30
     
3. PEKELILING JABATAN PENDAFTAR BIL 3/2007 :
IKLAN JAWATAN KENAIKAN PANGKAT
silver-30x30
     
4. PEKELILING PENDAFTAR BIL 4/2007 :
MAKLUMAN MELARANG PELAJAR DAN KAKITANGAN UNIVERSITI TERLIBAT DENGAN DEMONSTRASI
blue-30x30

Tahun 2008

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL 1/2008 :
PROSEDUR : (i) JEMPUTAN PENCERAMAH / PIHAK LUAR (ii) PENGGUNAAN PRASARANA UNIVERSITI (iii) MENERIMA UNDANGAN PIHAK LUAR
silver-30x30
     
2. PEKELILING PENDAFTAR BIL 2/2008 :
PENGGUNAAN KENDERAAN UNIVERSITI PADA 7-8 MAC 2008
blue-30x30
     
3. PEKELILING PENDAFTAR BIL 3/2008 :
GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH UNIVERSITI GRED DS45 KHAS C/B/A UDM
silver-30x30
     
4. PEKELILING PENDAFTAR BIL 4/2008 :
MENGEMASKINI DATA PERIBADI DALAM PORTAL UDM
blue-30x30

Tahun 2009

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/09 :
ATURAN WAKTU BEKERJA
silver-30x30
     
2. EDARAN (KPT) 9/11/08:
BULETIN AKADEMI KEPIMPINAN PENGAJIAN TINGGI (AKEPT)
blue-30x30
     
3. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 2/09
DATA / MAKLUMAT MENGENAI UNIVERSITI
silver-30x30
     
4. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 4/09 :
KAEDAH TUNTUAN RAWATAN PERGIGIAN
blue-30x30
     
5. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 4/09 :
BUKU REKOD KEHADIRAN BEKERJA STAF
silver-30x30
     
6. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 6/09 :
PENGLIBATAN DAN PENYERTAAN KAKITANGAN UDM DALAM AKTIVITI KO KURIKULUM PELAJAR
blue-30x30
     
7. SURAT PEKELILING PENDAFTAR BIL. 7/09 :
GARIS PANDUAN LAPORAN REKOD KEHADIRAN BULANAN STAF AKADEMIK & BUKAN AKADEMIK (UniSZA)
silver-30x30
     
8. SURAT PEKELILING PENDAFTAR BIL. 8/09 :
PROGRAM SENAMROBIK PERDANA SEMPENA MINGGU MESRA SISWA & SISWI SESI 2009/10
blue-30x30
     
9. SURAT PEKELILING PENDAFTAR BIL 9/09 :
WAKTU BEKERJA SEMPENA PROGRAM "CINTAI PANTAI KITA" UDM 2009
silver-30x30
     
10. PEKELILING PENDAFTAR BIL 10/09 :
PERUBAHAN MASA BEKERJA DAN WAKTU REHAT BAGI BULAN RAMADHAN 1430H/2009
blue-30x30
     
11. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 11/09 :
LARANGAN PENGLIBATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM DALAM HIMPUNAN HARAM @

GERAKAN YANG MENGANCAM KESELAMATAN NEGARA
silver-30x30
     
12. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 12/09 :
AUDIT PRESTASI AKADEMIK OLEH AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA) PADA 11-14 OKTOBER 2009
blue-30x30
     
13. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 13/09 :
PERMOHONAN CUTI DALAM DAN LUAR NEGARA BAGI STAF AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK
silver-30x30
     
14. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 14/09 :
PELANTIKAN PENSYARAH/PENGAJAR/FASILITATOR SAMBILAN
blue-30x30

Tahun 2010

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/10 :
KAKITANGAN UDM YANG TELAH DAN INGIN MELANJUTKAN PENGAJIAN SECARA SEPARUH MASA/SAMBILAN/PENGAJIAN JARAK JAUH
silver-30x30
     
2. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 2/10 :
PENGUATKUASAAN PENGGUNAAN BORANG MELAPOR DIRI BAGI KAKITANGAN YANG BARU TAMAT CUTI BELAJAR
blue-30x30
     
3. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 3/10 :
SKIM PERLINDUNGAN INSURANS BERKELOMPOK UNTUK KAKITANGAN UDM
silver-30x30
     
4. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 4/10 :
PENANGGUHAN SEMENTARA SEBAHAGIAN KEMUDAHAN RAWATAN PERGIGIAN UNTUK KAKITANGAN UDM
blue-30x30
     
5. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 5/10 :
ISU PENJIMATAN PENGGUNAAN TIKET/KELAS PENERBANGAN
silver-30x30
     
6. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 6/10 :
MAKLUMAN PENGGUNAAN NAMA UNIVERSITI
blue-30x30
     
7. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 7/10 :
PERTUKARAN KOD FAIL UNIVERSITI
silver-30x30
     
8. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 8/10 :
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN MENGHADIRI LATIHAN/KURSUS/SEMINAR
blue-30x30
     
9. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 9/10 :
GELARAN BAGI JAWATAN PEGAWAI TADBIR
silver-30x30
     
10. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 10/10 :
PENGGUNAAN KAD KORPORAT BAGI TUJUAN PEMBELIAN TIKET KAPAL TERBANG
blue-30x30
     
11. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 11/10 :
PANDUAN PERISYTIHARAN HARTA STAF
silver-30x30
     
12. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 12/10 :
PANDUAN PELAKSANAAN LAPORAN NILAIAN PRSTASI TAHUNAN (LNPT) BAGI TAHUN 2010 UNTUK

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) TAHUN 2010 DAN PERGERAKAN GAJI TAHUN 2011
blue-30x30
     
13. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 13/10 :
HARI KELEPASAN AM BAGI NEGERI TERENGGANU
silver-30x30
     
14. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 14/10 :
SYARAT DAN KELAYAKAN TUNTUTAN TAMBANG GANTIAN BAGI TUGAS RASMI UNIVERSITI
blue-30x30
     
PEKELILING BERKAITAN TAHUN 2010
 
     
BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING JABATAN BENDAHARI BIL 3/10 :
KELULUSAN PELEPASAN CUKAI KEPADA PENDERMA DI BAWAH SUBSEKSYEN 44(6), AKTA CUKAI PENDAPATAN (ACP) 1967 - UDM
silver-30x30

Tahun 2011

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/11 :
PENYEDIAAN PROFIL PTj DAN SKOP TANGGUNGJAWAB STAF BAGI MENGGANTIKAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA
silver-30x30
     
2. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 3/11 :
PERATURAN KEHADIRAN BEKERJA STAF AKADEMIK & BUKAN AKADEMIK
blue-30x30
     
3. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 5/11 :
PERUBAHAN MASA BEKERJA & WAKTU REHAT BAGI BULAN RAMADHAN 1432H/2011
silver-30x30
     
4. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 6/11 :
MAKLUMAN PEMBERIAN CUTI TAMBAHAN SEMPENA PERAYAAN DEEPAVALI
blue-30x30
     
5. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 15/11 :
PENYEDIAAN PROFIL PTj & SKOP TANGGUNGJAWAB STAF BAGI MENGGANTIKAN MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA
silver-30x30
     
6. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 16/11 :
ETIKET PAKAIAN PEKERJA UniSZA
blue-30x30

Tahun 2012

-Tiada Rekod-

Tahun 2013

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/13 :
PEMBEKUAN CUTI REHAT SEMPENA MAJLIS UCAP UTAMA NAIB CANSELOR &
PENYAMPAIAN ANUGERAH KECEMERLANGAN PADA 1 JULAI 2013
silver-30x30
     
2. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 2/13 :
PENGEKALAN NAMA FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI (FBK)
blue-30x30
     
3. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 3/13 :
PENGGABUNGAN PUSAT PENGEMBANGAN ILMU PERADABAN ISLAM (PRISM) DAN
PUSAT KAJIAN PENGURUSAN KEKAYAAN ISLAM
DAN DINAMIK TARAF SEBAGAI INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK
DAN KETAMADUNAN ISLAM (INSPIRE)
silver-30x30
     
4. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 4/13 :
PENGGUNAAN NAMA DAN ALAMAT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
blue-30x30
     
5. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 5/13 :
PENGGUNAAN LOGO BARU UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
silver-30x30
     
6. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 6/13 :
PINDAAN PENGGUNAAN NAMA "UNIVERSITY OF SULTAN ZAINAL ABIDIN" KEDAPA "SULTAN ZAINAL ABIDIN UNIVERSITY"
blue-30x30
     
7. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 7/13 :
PERATURAN PAKAIAN STAF
silver-30x30
     
8. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 8/13 :
PANDUAN MASA BERTOLAK / PULANG STAF YANG MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR KAWASAN
blue-30x30
     
9. HEBAHAN PEKELILING PENDAFTAR BIL. 8/13 :
PANDUAN CUTI GANTIAN UNTUK STAF KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL DAN KUMPULAN PELAKSANA
silver-30x30

Tahun 2014

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/14 :
SKIM KEMUDAHAN RAWATAN PERGIGIAN UNTUK KAKITANGAN UniSZA
silver-30x30
     
2. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 2/14 :
MENGENAKAN DENDA TERHADAP KAKITANGAN YANG TIDAK HADIR KE LATIHAN/KURSUS TANPA ALASANYANG MUNASABAH DAN
TIDAK MEMAKLUMKAN KE BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN KERJAYA (BPK)PEJABAT PENDAFTAR MENGENAI KETIDAKHADIRAN
blue-30x30

Tahun 2015

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/15
GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM UniSZA
silver-30x30

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

BIL. PERKARA FAIL
1. PEKELILING PENDAFTAR BIL. 1/2018
PELAKSANAAN KEBENARAN PULANG AWAL SATU JAM KEPADA WANITA MENGANDUNG DI UniSZA
silver-30x30

PrintEmail