• MUAT TURUN
  • Borang, Panduan & Rujukan

Borang, Panduan dan Rujukan

(klik pada   untuk muat turun fail)

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KERJAYA (BPK)
 
UNIT CUTI BELAJAR  
   
STAF AKADEMIK  
SYARAT-SYARAT TAWARAN DAN KELULUSAN CUTI BELAJAR UniSZA/SLAB/SLAI
PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN UNIVERSITI
POLISI CUTI BELAJAR UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 2014 /15
CUTI SUB KEPAKARAN DAN POS DOKTORAL
 GARIS PANDUAN PROGRAM BIASISWA SUB KEPAKARAN KPT   
   
BORANG  
1. TUNTUTAN IELTS
2. TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG
3. PILIHAN ITP/EBSR
4. PERMOHONAN MEMBAWA KELUARGA
5. PSD FORM UniSZA (TAJAAN UniSZA)
6. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH CB
7. TUNTUTAN ELAUN TESIS (TAJAAN UniSZA)
8. LAPOR DIRI BAGI KAKITANGAN YANG BARU TAMAT CB
9. PERMOHONAN LATIHAN AMALI
10. BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS
11. BORANG LAPORAN TAMAT TEMPOH CUTI BELAJAR   
   
GURU BAHASA  

GARIS PANDUAN HLCB PERINGKAT SISWAZAH (SARJANA DAN PhD) SEPENUH MASA MELALUI BIASISWA/TAJAAN UNIVERSITI

BORANG PERMOHONAN HLCB PERINGKAT SISWAZAH (SARJANA DAN PhD)  SECARA SEPENUH MASA MELALUIBIASISWA/TAJAAN UNIVERSITI

BORANG SENARAI SEMAK PERMOHONAN HLCB PERINGKAT SISWAZAH (SARJANA DANPhD) SECARA SEPENUH MASA MELALUI BIASISWA/TAJAANUNIVERSITI
   
STAF BUKAN AKADEMIK  
GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN CB KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK
   
BORANG  
1. SENARAI SEMAK MAKLUMAT BORANG PERMOHONAN CB
2. BORANG PERMOHONAN CB STAF BUKAN AKADEMIK
3. BORANG PENGAKUAN DAN PEMERIKSAAN KESIHATAN
   
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)  
PERMOHONAN SLAB/SLAI  
CURRICULUM VITAE
KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN
PENGESAHAN CADANGAN PENYELIDIKAN
PERAKUAN PERSEDIAAN Ph.D
SOALAN KESELAMATAN
   
BORANG  
1. BORANG JPA
2. BORANG SEMAKAN PERMOHONAN
   
PENGAJIAN DI JEPUN  
1. BORANG BIODATA
2. REGISTRATION OF MALAYSIAN CITIZEN OVERSEAS
3. BORANG MAKLUMAT AKAUN JEPUN
4. BORANG MAKLUMAT AKAUN
   
CUTI SABATIKAL  
GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL
   
BORANG  
1. BORANG PERMOHONAN CS
2. BORANG PENERIMAAN CS
3. BORANG LAPORAN CS
4. BORANG LAPOR DIRI TAMAT CS
   
JADUAL BAYARAN ELAUN SARA HIDUP LUAR NEGARA
   
UNIT LATIHAN & KOMPETENSI  
BORANG LAPORAN LATIHAN KURSUS LUAR
PERANCANGAN LATIHAN 2016
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN BAYARAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN MENGHADIRI LATIHAN/KURSUS/SEMINAR
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN  2012 (PROGRAM TRANSFORMASI MINDA)
 
BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM)
 
UNIT PERJAWATAN & PERKHIDMATAN (AKADEMIK & BUKAN AKADEMIK)
 
   
BORANG MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR LUAR NEGARA
BORANG CUTI MENGHADIRI PERSIDANGAN
BORANG GCR (GANTIAN CUTI REHAT)
BORANG PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GCR PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
BORANG PERMOHONAN  CUTI BERSALIN
BORANG CUTI REHAT KE LUAR NEGARA
BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA DI LUAR KAMPUS
BORANG TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS
BORANG PERMOHONAN SAMBUNGAN KONTRAK
BORANG PERMOHONAN SAMBUNGAN KONTRAK (ENGLISH VERSION)
BORANG TUNTUTAN PROF ADJUNG
BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL
BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KUMPULAN SOKONGAN
BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK
BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK [ENGLISH VERSION]
BORANG PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK
BORANG PERAKUAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN STAF AKADEMIK 
 BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN  
 BORANG PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN STAF AKADEMIK   
 SENARAI SEMAK BORANG PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK  
 POLISI PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK UniSZA  
 GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENSYARAH UniSZA  
 PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD (KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN)  
 PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT  
 PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK (CMA)  
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 4 TAHUN 2015 : KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
BORANG CUTI HAJI
BORANG PERMOHONAN CUTI REHAT
 BORANG CUTI BANJIR  
PEKELILING TENTANG PERSARAAN, GCR, PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (pp042003)
TAKLIMAT GANTIAN CUTI REHAT
   
UNIT KENAIKAN PANGKAT & PRESTASI  
   
BORANG LAPORAN JAWATANKUASA KESEPAKARAN FAKULTI  
GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

SENARAI SEMAK URUSAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

PANDUAN PENAMAAN PERUJUK PERIBADI

UniSZA-PT03-PK04-GP001 CV
UniSZA-PT03-PK04-BR014 BORANG PENAMAAN PERUJUK PERIBADI
UniSZA-PT03-PK04-BR015 LAPORAN PERUJUK PERIBADI
UniSZA-PT03-PK04-BR016 BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT
UniSZA-PT03-PK04-BR017 BORANG LAPORAN DEKAN
PENGESAHAN PENERIMAAN DOKUMEN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT  GRED DS45 KE  GRED DS52
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH PERUBATAN

BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC),
SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG (SPC) & SIJIL SIFAR CUTI SAKIT

CADANGAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) DAN SIJIL SIFAR CUTI SAKIT TAHUN 2015
 BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH/PEGAWAI PERUBATAN BERDASARKAN LALUAN KERJAYA DI KKM  
BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK BUKAN AKADEMIK (KUMPULAN PELAKSANA)

BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK  BUKAN AKADEMIK (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK
(KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN PERLAKSANA)

BORANG KPi
SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUT/TABUNG PENDIDIKAN
GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK  
GARIS PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN  

BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN/GRED FLEKSI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (BUKAN AKADEMIK)

 
 BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT GURU BAHASA  
   
PROGRAM SANGKUTAN  
   
GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
BORANG PENERIMAAN TAWARAN PROGRAM SANGKUTAN
BORANG PERMOHONAN MENJALANI PROGRAM SANGKUTAN
BORANG LAPORAN PROGRAM SANGKUTAN
BORANG PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PROGRAM SANGKUTAN
BORANG LAPOR DIRI TAMAT PROGRAM SANGKUTAN
   
UNIT DATA
 
   
BORANG KWSP 17A (Khas2016) NOTIS PILIHAN MENCARUM MELEBIHI KADAR BERKANUN (SYER PEKERJA)
 
 
BAHAGIAN GOVERNAN, INTEGRITI & PENTADBIRAN AM
 
UNIT GOVERNAN & KEBAJIKAN
 
1. GOVERNAN  
PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN) (PINDAAN) 2012
   
DOKUMEN KUALITI SEKSYEN GOVERNAN, DASAR & PERUNDANGAN  
1. UniSZA - PK07 PROSES TERAS URUSAN GOVERNAN, DASAR & PERUNDANGAN
2. UniSZA - PT03-PK07-AK001 PENGURUSAN PIN
3. UniSZA - PT03-PK07-AK002 PENGURUSAN KERTAS CADANGAN/MAKLUMAN KE MESYUARAT UTAMA
4. UniSZA - PT03-PK07-AK003 PENGURUSAN PEKELILING JABATAN PENDAFTAR
5. UniSZA - PT03-PK07-AK004 URUSAN MEMBUAT/MEMINDA/MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG
6. UniSZA - PT03-PK07-AK005 URUSAN KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN DI UNIVERSITI
7. UniSZA - PT03-PK07-AK006 URUSAN PENGURUSAN MOU/MOA DAN KONTRAK
8. UniSZA - PT03-PK07-AK007 PELANGGARAN MOU/MOA DAN KONTRAK
9. UniSZA - PT03-PK07-AK008 PENGENDALIAN KES TATATERTIB STAF
10. UniSZA - PT03-PK07-AK009 PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF
   
PANDUAN PENGURUSAN TATATERTIB PEGAWAI
PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 2011
PELEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
PERINTAHAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMERBADANAN) (PINDAAN) 2010 [P.U.(A) 148-2010 MS]
PERINTAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PERBADANAN) 2006 [P.U.A 208/2006]
AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNVERSITI 1971 (PINDAAN 2012)
KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR) 2008 [P.U(A) 181-2008]
AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 (AKTA 605)
STATUT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
GARIS PANDUAN KERTAS CADANGAN MESYUARAT
FORMAT KERTAS KERJA CADANGAN MESYUARAT
ETIKA PAKAIAN
CONTOH FORMAT PERJANJIAN/KERJASAMA (MOU/MOA)
PRESENTATION SLIDES ON STRATEGIC TRADE ACT 2010
   
ARTIKEL  
1. GANGGUAN SEKSUAL
   
2. TATATERTIB  
MANUAL PENGGUNA e-MASA
PERATURAN KEHADIRAN BEKERJA STAF AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK
PERATURAN KEHADIRAN BEKERJA BAGI PENOLONG PENSYARAH
   
3. KEBAJIKAN  
PANDUAN PENUBUHAN & PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) JPA PINDAAN 00-2009
SENARAI KLINIK PANEL UNISZA BAGI TAHUN 2015
SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN KLINIK PANEL UniSZA
PEKELILING BERKAITAN
PP032010 - BANTUAN MENGURUS JENAZAH & BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
SENARAI PENYERTAAN SKIM TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK  1 OGOS 2016 - 31 JULAI 2017 (GROUP TERM LIFE)
LAPORAN PENYIASATAN KEMALANGAN
MANUAL KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA UniSZA
PERMOHONAN PENYERTAAN /PEMBAHARUAN TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK (GROUP TERM LIFE)
SURAT KADAR HAD PEMBIAYAAN KOS RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK PANEL UniSZA
SURAT RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK SWASTA (BUKAN KLINIK PANEL)
PERMOHONAN RAWATAN DI LUAR STESEN
BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KE LUAR NEGARA/NEGARA KETIGA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
TAKWIM MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN TAHUN 2015
   
UNIT PENTADBIRAN AM  
BORANG LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN UniSZA
BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN UniSZA
BORANG TUNTUTAN ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU
BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG DALAM DAN LUAR NEGARA
BORANG TEMPAHAN MAKAN / MINUM MESYUARAT & ACARA RASMI
BORANG TEMPAHAN BILIK MESYUARAT
BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI BAGI MENJALANKAN TUGAS RASMI JABATAN
   
   
UNIT INTEGRITI DAN KUALITI  
GARIS PANDUAN PENGENDALIAN ADUAN AWAM UniSZA
AKTA ARKIB NEGARA 2003
AKTA RAHSIA RASMI 1972
ARAHAN KESELAMATAN
ARAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 2007
DASAR PEROLEHAN DAN PENILAIAN REKOD AWAM
GARIS PANDUAN KAWALAN DAN PERATURAN KESELAMATAN PEMINDAHAN FAIL,DOKUMEN,MAKLUMAT DAN BAHAN TERPERINGKAT
GARIS PANDUAN PENGELASAN DAN PENGELASAN SEMULA MENGIKUT AKTA RAHSIA RASMI 1972 DAN SURAT PEKELILING AM BIL.2 TAHUN 1987
KAWALAN KELSELAMATAN RAHSIA RASMI DAN DOKUMEN RASMI KERAJAAN
MALAYSIAN STANDARD 2223-1 2009
MALAYSIAN STANDARD 2223-2 2009
PANDUAN PELUPUSAN REKOD AWAM
PEKELILING KEMAJUAN PENTDBRN BIL.1 TAHUN 2003
PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007
SURAT PEKELILING AM 1970
SURAT PEKELILING AM BIL.1 2013
SURAT PEKELILING AM BIL.1 TAHUN 2003

 

 

 

PrintEmail