Borang, Panduan dan Rujukan

  (klik pada   untuk muat turun fail)

  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KERJAYA (BPK)
   
  UNIT LATIHAN JANGKA PANJANG  
     
  STAF AKADEMIK  
  SYARAT-SYARAT TAWARAN DAN KELULUSAN CUTI BELAJAR UniSZA/SLAB/SLAI
  PANDUAN MENGISI BORANG PERJANJIAN UNIVERSITI
  POLISI CUTI BELAJAR UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN 2014 /15
     
  BORANG  
  1. TUNTUTAN IELTS
  2. TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG
  3. PILIHAN ITP/EBSR
  4. PERMOHONAN MEMBAWA KELUARGA
  5. PSD FORM UniSZA (TAJAAN UniSZA)
  6. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERLANJUTAN TEMPOH CB
  7. TUNTUTAN ELAUN TESIS (TAJAAN UniSZA)
  8. LAPOR DIRI BAGI KAKITANGAN YANG BARU TAMAT CB
  9. PERMOHONAN LATIHAN AMALI
  10. BORANG PERMOHONAN TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS
     
  STAF BUKAN AKADEMIK  
  GARIS PANDUAN HADIAH LATIHAN CB KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK
     
  BORANG  
  1. SENARAI SEMAK MAKLUMAT BORANG PERMOHONAN CB
  2. BORANG PERMOHONAN CB STAF BUKAN AKADEMIK
  3. BORANG PENGAKUAN DAN PEMERIKSAAN KESIHATAN
     
  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)  
  PERMOHONAN SLAB/SLAI  
  CURRICULUM VITAE
  KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN
  PENGESAHAN CADANGAN PENYELIDIKAN
  PERAKUAN PERSEDIAAN Ph.D
  SOALAN KESELAMATAN
     
  BORANG  
  1. BORANG JPA
  2. BORANG SEMAKAN PERMOHONAN
     
  PENGAJIAN DI JEPUN  
  1. BORANG BIODATA
  2. REGISTRATION OF MALAYSIAN CITIZEN OVERSEAS
  3. BORANG MAKLUMAT AKAUN JEPUN
  4. BORANG MAKLUMAT AKAUN
     
  CUTI SABATIKAL  
  GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL
     
  BORANG
   
  1. BORANG PERMOHONAN CS
  2. BORANG PENERIMAAN CS
  3. BORANG LAPORAN CS
  4. BORANG LAPOR DIRI TAMAT CS
     
  JADUAL BAYARAN ELAUN SARA HIDUP LUAR NEGARA
     
  UNIT LATIHAN JANGKA PENDEK & KOMPETENSI  
  BORANG LAPORAN LATIHAN KURSUS LUAR
  PERANCANGAN LATIHAN 2016
  KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN BAYARAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN MENGHADIRI LATIHAN/KURSUS/SEMINAR
  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN  2012 (PROGRAM TRANSFORMASI MINDA)
   
  BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (BPSM)
   
  UNIT PERJAWATAN
   
     
  BORANG MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR LUAR NEGARA
  BORANG CUTI MENGHADIRI PERSIDANGAN
  BORANG GCR (GANTIAN CUTI REHAT)
  BORANG PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GCR PEGAWAI LANTIKAN KONTRAK
  BORANG PERMOHONAN  CUTI BERSALIN
  BORANG CUTI HAJI
  BORANG CUTI REHAT KE LUAR NEGARA
  BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA DI LUAR KAMPUS
  BORANG TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS
  BORANG PERMOHONAN CUTI REHAT
  BORANG PERMOHONAN SAMBUNGAN KONTRAK
  BORANG PERMOHONAN SAMBUNGAN KONTRAK (ENGLISH VERSION)
  BORANG TUNTUTAN PROF ADJUNG
  BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL
  BORANG PERMOHONAN UNTUK JAWATAN KUMPULAN SOKONGAN
  BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK
  BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK [ENGLISH VERSION]
  BORANG CUTI BANJIR
  BORANG PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK
  BORANG PERAKUAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN STAF AKADEMIK 
   BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN  
   BORANG PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN STAF AKADEMIK   
   SENARAI SEMAK BORANG PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK  
   POLISI PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN STAF AKADEMIK UniSZA  
   GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENSYARAH UniSZA  
   BORANG CUTI KUARANTIN  
  PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 11 2016 (KEMUDAHAN CUTI KUARANTIN)
     
  UNIT KENAIKAN PANGKAT & PRESTASI  
     
  BORANG LAPORAN JAWATANKUASA KESEPAKARAN FAKULTI  
  GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

  SENARAI SEMAK URUSAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

  PANDUAN PENAMAAN PERUJUK PERIBADI

  UniSZA-PT03-PK04-GP001 CV
  UniSZA-PT03-PK04-BR014 BORANG PENAMAAN PERUJUK PERIBADI
  UniSZA-PT03-PK04-BR015 LAPORAN PERUJUK PERIBADI
  UniSZA-PT03-PK04-BR016 BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT
  UniSZA-PT03-PK04-BR017 BORANG LAPORAN DEKAN
  PENGESAHAN PENERIMAAN DOKUMEN PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
  PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT  GRED DS45 KE  GRED DS52
  PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH PERUBATAN

  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK

  GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC),
  SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG (SPC) & SIJIL SIFAR CUTI SAKIT

  CADANGAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) DAN SIJIL SIFAR CUTI SAKIT TAHUN 2014
   BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH/PEGAWAI PERUBATAN BERDASARKAN LALUAN KERJAYA DI KKM  
  BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK BUKAN AKADEMIK (KUMPULAN PELAKSANA)

  BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK  BUKAN AKADEMIK (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL)

  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK
  (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN PERLAKSANA)

  BORANG KPi
  SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUT/TABUNG PENDIDIKAN
  GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK  
  GARIS PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN  

  BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN/GRED FLEKSI KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL (BUKAN AKADEMIK)

   
     
  PROGRAM SANGKUTAN  
     
  GARIS PANDUAN PROGRAM SANGKUTAN
  BORANG PENERIMAAN TAWARAN PROGRAM SANGKUTAN
  BORANG PERMOHONAN MENJALANI PROGRAM SANGKUTAN
  BORANG LAPORAN PROGRAM SANGKUTAN
  BORANG PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH PROGRAM SANGKUTAN
  BORANG LAPOR DIRI TAMAT PROGRAM SANGKUTAN
     
  UNIT PERKHIDMATAN & DATA STAF
   
     
  PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI TANPA REKOD BAGI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT
  PERMOHONAN KEMUDAHAN CUTI MENJAGA ANAK (CMA)  
   
   
  BAHAGIAN PENTADBIRAN & PEMBANGUNAN ORGANISASI (BPPO)
   
  UNIT GOVERNAN, TATATERTIB & KEBAJIKAN
   
  1. GOVERNAN  
  PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN) (PINDAAN) 2012
     
  DOKUMEN KUALITI SEKSYEN GOVERNAN, DASAR & PERUNDANGAN  
  1. UniSZA - PK07 PROSES TERAS URUSAN GOVERNAN, DASAR & PERUNDANGAN
  2. UniSZA - PT03-PK07-AK001 PENGURUSAN PIN
  3. UniSZA - PT03-PK07-AK002 PENGURUSAN KERTAS CADANGAN/MAKLUMAN KE MESYUARAT UTAMA
  4. UniSZA - PT03-PK07-AK003 PENGURUSAN PEKELILING JABATAN PENDAFTAR
  5. UniSZA - PT03-PK07-AK004 URUSAN MEMBUAT/MEMINDA/MEMBATALKAN UNDANG-UNDANG
  6. UniSZA - PT03-PK07-AK005 URUSAN KHIDMAT NASIHAT PERUNDANGAN DI UNIVERSITI
  7. UniSZA - PT03-PK07-AK006 URUSAN PENGURUSAN MOU/MOA DAN KONTRAK
  8. UniSZA - PT03-PK07-AK007 PELANGGARAN MOU/MOA DAN KONTRAK
  9. UniSZA - PT03-PK07-AK008 PENGENDALIAN KES TATATERTIB STAF
  10. UniSZA - PT03-PK07-AK009 PENGURUSAN MESYUARAT TATATERTIB STAF
     
  PANDUAN PENGURUSAN TATATERTIB PEGAWAI
  PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR 2011
  PELEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
  PERINTAHAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMERBADANAN) (PINDAAN) 2010 [P.U.(A) 148-2010 MS]
  PERINTAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PERBADANAN) 2006 [P.U.A 208/2006]
  AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNVERSITI 1971 (PINDAAN 2012)
  KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (TATATERTIB PELAJAR-PELAJAR) 2008 [P.U(A) 181-2008]
  AKTA BADAN-BADAN BERKANUN (TATATERTIB DAN SURCAJ) 2000 (AKTA 605)
  STATUT UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN
  GARIS PANDUAN KERTAS CADANGAN MESYUARAT
  FORMAT KERTAS KERJA CADANGAN MESYUARAT
  ETIKA PAKAIAN
  CONTOH FORMAT PERJANJIAN/KERJASAMA (MOU/MOA)
  PRESENTATION SLIDES ON STRATEGIC TRADE ACT 2010
     
  ARTIKEL  
  1. GANGGUAN SEKSUAL
     
  2. TATATERTIB  
  MANUAL PENGGUNA e-MASA
  PERATURAN KEHADIRAN BEKERJA STAF AKADEMIK DAN BUKAN AKADEMIK
  PERATURAN KEHADIRAN BEKERJA BAGI PENOLONG PENSYARAH
     
  3. KEBAJIKAN  
  PANDUAN PENUBUHAN & PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) JPA PINDAAN 00-2009
  SENARAI KLINIK PANEL UNISZA BAGI TAHUN 2015
  SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN KLINIK PANEL UniSZA
  KAEDAH TUNTUTAN & SKIM KEMUDAHAN PERUBATAN
  PEKELILING BERKAITAN
  PP032010 - BANTUAN MENGURUS JENAZAH & BAYARAN PENGANGKUTAN JENAZAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM
  SENARAI PENYERTAAN SKIM TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK  20 APRIL 2015 - 19 APRIL 2016 (GROUP TERM LIFE)
  LAPORAN PENYIASATAN KEMALANGAN
  MANUAL KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA UniSZA
  PERMOHONAN PENYERTAAN /PEMBAHARUAN TAKAFUL KELUARGA BERKELOMPOK (GROUP TERM LIFE)
  SURAT KADAR HAD PEMBIAYAAN KOS RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK PANEL UniSZA
  SURAT RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK SWASTA (BUKAN KLINIK PANEL)
  PERMOHONAN RAWATAN DI LUAR STESEN
     
  UNIT KHIDMAT PENGURUSAN & LOGISTIK  
  BORANG LAPORAN KEROSAKAN KENDERAAN UniSZA
  BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN UniSZA
  BORANG TUNTUTAN ELAUN TANGGUNGJAWAB KHAS PEMANDU
  BORANG TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG DALAM DAN LUAR NEGARA
  BORANG TEMPAHAN MAKAN / MINUM MESYUARAT & ACARA RASMI
  BORANG TEMPAHAN BILIK MESYUARAT
  BORANG PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN SENDIRI BAGI MENJALANKAN TUGAS RASMI JABATAN
     
  UNIT PENGURUSAN MESYUARAT UNIVERSITI  
  TAKWIM MESYUARAT LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN TAHUN 2015

  PrintEmail