• PROFIL
 • Bahagian / Unit
 • Bahagian Pembangunan kerjaya

Bahagian Pembangunan Kerjaya

UNIT CUTI BELAJAR

 • Menguruskan Temuduga SLAB, SLAI dan Cuti Sabatikal
 • Urus Setia Kepada Cuti Belajar Merangkumi SLAB, SLAI dan Cuti Sabatikal
 • Menentukan Dasar Latihan Jangka Panjang
 • Menguruskan Program Pemantauan Cuti Belajar

UNIT LATIHAN & KOMPETENSI

 • Menentukan Dasar Pembangunan Modal Insan
 • Menguruskan Perancangan Latihan Staf
 • Menguruskan Penghantaran Staf Menghadiri Kursus, Seminar dan Bengkel
 • Menguruskan Pengendalian Latihan Luar Staf
 • Menguruskan Keperluan Staf Dalam Menjalani Latihan
 • Mengendalikan Program Transformasi Minda (dahulu Kursus Induksi) Kepada Staf Baru
 • Menguruskan Penganjuran Kursus Dalaman
 • Menguruskan Penempatan Pelajar Praktikal
 • Menguruskan Rekod Latihan Staf

PrintEmail