Bahagian Pembangunan Sumber Manusia

 SEKSYEN LATIHAN DAN KOMPETENSI (AKADEMIK & STAF PENTADBIRAN)

 1. Merancang dan mengendalikan Penganjuran Latihan Dalaman.
 2. Urus setia Latihan Luaran Staf Bukan Akademik.
 3. Urus setia Sistem e- Latihan universiti.
 4. Mengendalikan Program Transformasi Minda (PTM).
 5. Urus setia Peperiksaan Bayaran Intensif Tugas Kewangan (BITK).
 6. Urus setia Kumpulan Inovatif Kreatif (KIK) universiti.
 7. Menguruskan Permohonan Latihan Industri / Praktikal (LI) Pelajar Luar.
 8. Urusetia Jawatankuasa Latihan
 9. Urusetia Jawatankuasa PTM
 10. Urusetia Jawatankuasa Modul Latihan Kendiri

SEKSYEN CUTI BELAJAR

 1. Menguruskan cuti belajar staf akademik dan bukan akademik.
 2. Menguruskan permohonan Program Sangkutan-Industri, Cuti Sabatikal, Sub Kepakaran dan Post Doktoral staf UniSZA ke Agensi Luar
 3. Mengurus mesyuarat Jawatankuasa Cuti Belajar
 4. Mengurus Sangkutan Pegawai Dalam dan Luar Negara. (Staf Akademik dan bukan akademik)
 5. Pengurusan  pembayaran elaun dan tuntutan bayaran sepanjang pengajian.
 6. Menganalisa kedudukan/pencapaian semasa staf cuti belajar di peringkat Universiti agar ianya selaras dengan perkembangan universiti keseluruhannya.
 7. Mengurus surat ucapan tahniah penganugerahan PhD dan Sarjana.
 8. Mengurus tuntutan ganti rugi bagi pelanggaran perjanjian Cuti Belajar
 9. Mengurus permohonan skim pembangunan kerjaya staf termasuk Skim Cuti Belajar.
 10. Membuat penandarasan program transformasi kerjaya dengan Universiti lain di dalam dan di luar Negara.

SEKSYEN PENGURUSAN BAKAT

 1. Merancang dan mengurus Pengurusan Bakat serta Pelan Penggantian
 2. Mengurus, merekod dan memantau profailing staf
 3. Merancang, melaksana dan memantau program Pemerkasaan Kepimpinan Staf
 4. Menyedia Laporan Pencapaian Pengurusan Bakat