• PROFIL
 • Bahagian / Unit
 • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

UNIT PERJAWATAN DAN PERKHIDMATAN (AKADEMIK & BUKAN AKADEMIK)

 • Menguruskan Permohonan Keperluan atau Pertambahan Kakitangan Baru
 • Menguruskan Urusan Waran Perjawatan dari KPT atau JPA
 • Menguruskan Hal Pengiklanan Berkaitan Perjawatan Melalui Media
 • Menguruskan Temuduga Mengikut Keperluan di PTj
 • Menguruskan Penyata Perubahan Pendapatan (Kew.8)
 • Menguruskan Pengemaskinian Gantian Cuti Rehat (GCR)
 • Menguruskan Pengesahan Dalam Perkhidmatan
 • Menguruskan Pembaharuan Kontrak Perkhidmatan
 • Menguruskan Hal Ehwal Perkhidmatan Staf
 • Menguruskan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan

UNIT KENAIKAN PANGKAT & PRESTASI

 • Mengurus Hal-Hal Berkaitan dengan Kenaikan Pangkat Staf
 • Mengurus Pengistiharan Harta Bagi Staf
 • Menguruskan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

UNIT DATA

 • Mengurus Dan Mengemaskini Data Staf Dalam Sistem SISMAK
 • Mengemaskini Statistik Perjawatan
 • Memproses Dan Mengemaskini Emolumen, Gaji, Elaun dan Bonus Dalam Sistem SAGA
 • Menguruskan Nama Staf Yang Layak Untuk Disahkan Dalam Perkhidmatan Kepada BSM (Perjawatan)
 • Mengurus Pengesahan Dan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) Staf Yang Cukup Syarat Kepada JPA
 • Menentukan Dan Mengemaskini Carta Organisasi Bagi Setiap PTj
 • Menguruskan Persaraan Staf Universiti
 • Menguruskan dan Mengemaskini Laman Web Pejabat Pendaftar
 • Menguruskan Perkhidmatan HRMIS Untuk Keperluan KPT
 • Menguruskan Sistem MyMohes, Myra, Setara Untuk Keperluan KPT
 • Menguruskan Laporan Statistik Staf Setiap Bulan Melalui Executive Information System (EIS)
 • Mengurus Rekod Perkhidmatan Dan Cuti Staf

PrintEmail