Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (HRM)

BAHAGIAN PERJAWATAN

SEKSYEN PELANTIKAN

1) Menguruskan permohonan perjawatan tahunan melalui ABM dan Luar ABM.
2) Menguruskan waran perjawatan.
3) Menguruskan permohonan emolumen tahunan staf.
4) Menguruskan pengiklanan jawatan.
5) Menguruskan pengambilan staf akademik dan bukan akademik (Tetap, Kontrak dan Sambilan).
6) Menguruskan perletakan dan penamatan jawatan.
7) Menguruskan pembaharuan kontrak perkhidmatan staf.
8) Menguruskan penanggungan kerja.
9) Menguruskan penyaluran maklumat kepada KPT/JPA.
10) Menguruskan permohonan peminjaman ke agensi luar.
11) Urus setia JK Pemilih Staf Akademik dan Bukan Akademik.
12) Menguruskan penyelarasan/ semakan gaji permulaan.
13) Mengurus penempatan dan pertukaran staf.
14) Mengurus permohonan Visa/Pas Penggajian.
15) Mengurus Audit Perjawatan.

 

SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT & PENILAIAN PRESTASI

1) Menguruskan kenaikan pangkat staf akademik dan bukan akademik.
2) Menguruskan penilaian prestasi staf akademik dan bukan akademik.
3) Menguruskan pencalonan pingat kebesaran.
4) Menguruskan pemangkuan.
5) Urus setia Panel Pembangunan Sumber Manusia.
6) Urus setia Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC).
7) Urus setia JK Kesepakaran Universiti Kenaikan Pangkat Staf Akademik.
8) Urus setia JK Pemilih Kenaikan Pangkat Staf Akademik dan Bukan Akademik
9) Urus setia Dasar Pemisah (Exit Policy).
10) Menguruskan pemprosesan Hadiah Pergerakan Gaji (HPG).

 

SEKSYEN  DATA STAF, HRMIS &  REKOD

1) Menguruskan fail peribadi staf.
2) Menguruskan Buku Rekod Perkhidmatan (BRP).
3) Menguruskan data HRMIS.
4) Mengurus dan menyelenggara sistem maklumat dan pangkalan data.
5) Menyediakan data dan statistik sumber manusia.
6) Menguruskan data MyMohes, data KPI Pejabat Pendaftar.

 

BAHAGIAN PERKHIDMATAN

 

SEKSYEN SARAAN, KEMUDAHAN & KEBAJIKAN

1) Menguruskan tuntutan elaun serta kemudahan staf.
2) Menguruskan perbekalan pakaian seragam.
3) Menguruskan pengisytiharan harta dan pinjaman kerajaan.
4) Menguruskan subsidi yuran Taska.
5) Menguruskan pemprosesan kenaikan gaji tahunan serta pengeluaran penyata perubahan gaji.
6) Menguruskan perubahan emolumen staf bulanan.
7) Menguruskan pembayaran bonus/ Bantuan Khas Kewangan/ Bantuan Khas Aidilfitri.
8) Menguruskan permohonan tambang mengunjungi wilayah asal.
9) Menguruskan hal ehwal perubatan staf berdasarkan keperluan perubatan (Bab F), tuntutan perubatan dan perakuan rawatan.
10) Menguruskan surat jaminan hospital (e-GL).
11) Menguruskan klinik panel UniSZA dan mesyuarat Jawatankuasa Klinik Panel.
12) Menguruskan Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan (MBJ) UniSZA.
13) Mengurus Insurans/ Takaful Staf :
      -Takaful Keluarga Berkelompok Staf UniSZA.
      -Insurans Salahlaku Perubatan (Pusat Kesihatan Pelajar & Fakulti Perubatan).
      -Insurans Kesihatan Keluar Negara Atas Urusan Persendirian dan Rasmi.
14) Menguruskan khairat kematian staf UniSZA.
15) Menguruskan tuntutan kepada PERKESO (Tuntutan Hilang Upaya Sementara/Kekal).
16) Menguruskan Borang Permohonan Rawatan Di Luar Stesen.
17) Menguruskan Pendaftaran Kelayakan Rawatan Perubatan Di Klinik Panel dan Hospital Kerajaan Bagi Anak Masih Belajar / Hilang Upaya (e-Kebajikan).
18) Menguruskan Tabung Khairat Staf UniSZA.

 

SEKSYEN PERSARAAN & KHIDMAT SOKONGAN

1) Menguruskan cuti staf/ cuti dalam perkhidmatan.
2) Menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan.
3) Menguruskan pemberian taraf berpencen dan percantuman perkhidmatan.
4) Menguruskan pendaftaran KWAP/ PERKESO.
5) Menguruskan perakuan caruman KWSP.
6) Menguruskan persaraan staf.
7) Menguruskan permohonan kebenaran pekerjaan luar.
8) Menguruskan pinjaman perumahan serta elaun bertukar dan berpindah rumah.
9) Urus setia modul kehadiran staf.
10) Menguruskan pendaftaran kelab dan persatuan pegawai.
11) Urus setia Lembaga Perubatan.
12) Urus setia Ex-Gratia Bencana Kerja.
13) Menguruskan perakuan pekerja.

 

SEKSYEN BIMBINGAN STAF

1) Menguruskan kaunseling dan penasihatan staf.
2) Menguruskan program saringan, intervensi dan pemerhatian di bawah Dasar Pemisah (Exit Policy).
3) Kebajikan staf.