• PROFIL
 • Bahagian / Unit
 • Bahagian Governan, Integriti & Pentadbiran Am

Bahagian Governan, Integriti & Pentadbiran Am

UNIT GOVERNAN & KEBAJIKAN

 • Menguruskan Mesyuarat Utama Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pengurusan Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Istiadat Konvoksyen Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pejabat Pendaftar

UNIT PENTADBIRAN AM

 • Mengurus ABM Jabatan Pendaftar
 • Mengurus Mesyuarat MBJ (Mesyuarat Bersama Jabatan)
 • Mengurus Hal-Hal Berkaitan Kesatuan Staf
 • Mengurus Tempahan Tiket Penerbangan
 • Mengurus Hal Berkaitan Perhubungan Awam
 • Mengurus Tempahan Hotel dan Jamuan
 • Mengurus Surat Menyurat
 • Mengurus Perkhidmatan Khidmat Pelanggan, Kaunter dan PABX
 • Mengurus Pakaian Seragam
 • Menguruskan Sistem Fail Universiti
 • Mengurus Pertandingan Sukan Staf Antara Universiti
 • Mengurus, Mengawal Selia Harta, Aset dan Premis Jabatan

UNIT INTEGRITI & KUALITI

 • Memastikan semua prosedur dan arahan yang digariskan dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap kakitangan
 • Memberikan kesedaran kepada kakitangan mengenai kepentingan integriti melalui ceramah/seminar
 • Menerima & menyelesaikan masalah kakitangan @ e-aduan
 • Menyediakan laporan/keputusan Perbicaraan Tatatertib kakitangan yang lengkap kepada pihak Universiti
 • Memastikan warga kerja mengikut peraturan yang telah ditetapkan sebagai penjawat awam
 • Menjadi Sekretariat kepada pihak berkuasa Tatatertib kakitangan

PrintEmail