• PROFIL
 • Bahagian / Unit
 • Bahagian Governan, Integriti Dan Pentadbiran Am

Bahagian Governan, Integriti Dan Pentadbiran Am

UNIT PENGURUSAN MESYUARAT UNIVERSITI -akan dikemaskini-

 • Menguruskan Mesyuarat Utama Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pengurusan Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pegawai-Pegawai Kanan Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Istiadat Konvoksyen Universiti
 • Menguruskan Mesyuarat Pejabat Pendaftar

UNIT PENTADBIRAN AM & UNIT KENDERAAN -akan dikemaskini-

 • Mengurus ABM Jabatan Pendaftar
 • Mengurus Mesyuarat MBJ (Mesyuarat Bersama Jabatan)
 • Mengurus Hal-Hal Berkaitan Kesatuan Staf
 • Mengurus Tempahan Tiket Penerbangan
 • Mengurus Hal Berkaitan Perhubungan Awam
 • Mengurus Tempahan Hotel dan Jamuan
 • Mengurus Surat Menyurat
 • Mengurus Perkhidmatan Khidmat Pelanggan, Kaunter dan PABX
 • Mengurus Pakaian Seragam
 • Menguruskan Sistem Fail Universiti
 • Mengurus Pertandingan Sukan Staf Antara Universiti
 • Mengurus, Mengawal Selia Harta, Aset dan Premis Jabatan

UNIT GOVERNAN & KEBAJIKAN -akan dikemaskini-

 • Menguruskan Laporan Tatatertib di Peringkat Pentadbiran;
 • Pekeliling-Pekeliling dan Dasar-Dasar Kerajaan, Universiti dan Pejabat Pendaftar;
 • Urus Setia Penyelaras Dokumen Kualiti Pejabat Pendaftar;
 • Menguruskan Penerbitan Jabatan;
 • Menguruskan Perlindungan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja;
 • Menguruskan Penguatkuasaan Akta Kesihatan;
 • Menguruskan Hubungan Dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (Nasional Council For OSH);
 • Menguruskan Hal Berkaitan Keselamatan, Kesihatan dan Kebajikan Pekerja

 

UNIT INTEGRITI & KUALITI

 • -akan dikemaskini-

PrintEmail