• PENGENALAN UNIVERSITI
  • Visi, Misi, Moto, Nilai Teras & Nic

Visi, Misi, Moto, Nilai Teras & Nic

VISI
Universiti Pilihan Dunia.
 
MISI
Menzahirkan insan holistik melalui kecemerlangan akademik.
 
MOTO
Ilmu Demi Faedah Insan
 

NILAI TERAS

i. Beretika dan berakhlak
ii. Kompeten dan berkemahiran
iii. Profesional
iv. Permuafakatan 
v. Kreatif dan inovatif
vi. Fokus pelanggan
vii. Kebertanggungjawaban
vii. Kecaknaan dan kekitaan 
ix. Kebolehpercayaan

NIC

Peradaban Insan dan Teknologi Pengurusan

PrintEmail