Bengkel Pengurusan Rekod Cuti Staf UniSZA Bil. 1/2022

Kuala Nerus, 23 Februari 2022 - Seksyen Persaraan dan Khidmat Sokongan Pejabat Pendaftar telah berjaya menganjurkan Bengkel Pengurusan Cuti Staf UniSZA Bil. 1/2022 secara dalam talian di unisza.webex.com. Bengkel ini telah disertai oleh urus setia daripada 48 buah pusat tanggungjawab di UniSZA.

Objektif utama bengkel ini adalah untuk memberikan pendedahan serta perkongsian maklumat terhadap pengurusan cuti di setiap PTj. diharapkan bengkel ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan serta kemahiran setiap urus setia di dalam menangani isu-isu yang timbul berkaitan cuti di setiap PTj.

Bengkel Cuti 1 1

Bengkel Cuti 1 1

Bengkel Cuti 1 2

 

Bengkel Cuti 1 4

Bengkel Cuti 1 3