BORANG-BORANG SEKSYEN PENTADBIRAN AM & KEWANGAN

PEKELILING

1. PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BIL.1 TAHUN 2003 :
GARIS PANDUAN MENGENAI TATACARA PENGGUNAAN INTERNET DAN
MEL ELEKTRONIK DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN
pdf icon 1

2. PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 5 TAHUN 2007 :
PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT
pdf icon 1

3. SURAT PEKELILING AM 1970 :
MENGADAKAN SUATU KUMPULAN LAPORAN-LAPORAN RASMI DI ARKIB NEGARA
pdf icon 1

4. SURAT PEKELILING AM BIL.1 2013 :
PENYERAGAMAN FORMAT KEPALA SURAT BAGI KEMENTERIAN / JABATAN
/ AGENSI PERSEKUTUAN
pdf icon 1

5. SURAT PEKELILING AM BIL.1 TAHUN 2003 :
PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN SURAT-SURAT PERSENDIRIAN
PENJAWAT-PENJAWAT TINGGI KERAJAAN DI ARKIB NEGARA MALAYSIA
pdf icon 1

AKTA

6. AKTA ARKIB NEGARA 2003 pdf icon 1

7. ARAHAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 2007 pdf icon 1

8. DASAR PENGURUSAN REKOD KERAJAAN pdf icon 1

9. DASAR PEROLEHAN DAN PENILAIAN REKOD AWAM pdf icon 1

10. KAWALAN KESELAMATAN RAHSIA RASMI DAN DOKUMEN RASMI KERAJAAN pdf icon 1

11. MALAYSIAN STANDARD 2223-1 2009 pdf icon 1

12.  MALAYSIAN STANDARD 2223-2 2009 pdf icon 1

PANDUAN 

13. GARIS PANDUAN KAWALAN DAN PERATURAN KESELAMATAN
PEMINDAHAN FAIL, DOKUMEN, MAKLUMAT DAN BAHAN TERPERINGKAT
pdf icon 1

14. PANDUAN PELUPUSAN REKOD AWAM pdf icon 1

BORANG

15. TEMPAHAN MAKAN / MINUM MESYUARAT & ACARA RASMI pdf icon 1

16. BORANG MENGHADIRI PERSIDANGAN SEMINAR DAN LAWATAN RASMI word 2 6VaW

           

17. TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG DALAM DAN LUAR NEGARA pdf icon 1
6VaW