SEKSYEN GOVERNAN

AKTA/ PERLEMBAGAAN/ PERATURAN

1. PERINTAH UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI (PERLEMBAGAAN
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN) (PINDAAN) 2012
pdf icon 1

          

2. PERLEMBAGAAN UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN pdf icon 1  

3. PERINTAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PEMERBADANAN)
(PINDAAN) 2010 [P.U.(A) 148-2010 MS]
pdf icon 1  

4. PERINTAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (PERBADANAN)
2006 [P.U.A 208/2006]
pdf icon 1  

5. AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNVERSITI 1971 (PINDAAN 2012) pdf icon 1  

6. KAEDAH-KAEDAH UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (TATATERTIB
PELAJAR-PELAJAR) 2008 [P.U(A) 181-2008]
pdf icon 1  

7.
PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) 4.0
PELAN PEMULIHAN NEGARA (PPN) FASA 4 BAGI STAF UniSZA
pdf icon 1    

  •  BORANG PERMOHONAN UNTUK BEKERJA DARI RUMAH (BDR)

pdf icon 1