SEKSYEN CUTI BELAJAR

 GARIS PANDUAN

1.

 GARIS PANDUAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK      

pdf icon 1  

2.

 GARIS PANDUAN CUTI BELAJAR STAF PENTADBIRAN

pdf icon 1

3.

 GARIS PANDUAN CUTI SUB-KEPAKARAN / POST DOKTORAL 

pdf icon 1

4.

 GARIS PANDUAN CUTI SABATIKAL

pdf icon 1

5.

 GARIS PANDUAN CUTI SANGKUTAN

pdf icon 1
6VaW 

 BORANG CUTI BELAJAR (TAJAAN KPT)

6.

 PERMOHONAN BIASISWA SLAB-SLAI (PhD)

pdf icon 1
6VaW

7.

PERMOHONAN BIASISWA SARJANA PERUBATAN

pdf icon 1

6VaW

8.

 PERMOHONAN BIASISWA SUB KEPAKARAN

pdf icon 1
 6VaW

9.

 PERMOHONAN BIASISWA POST DOKTORAL

pdf icon 1
 6VaW

10.

 PERMOHONAN MEMBAWA KELUARGA KE TEMPAT PENGAJIAN

pdf icon 1

11.

 TEMPAHAN TIKET KAPAL TERBANG STAF CUTI BELAJAR

pdf icon 1

12.

 TUNTUTAN BAYARAN PEMBIAYAAN CUTI BELAJAR DENGAN TAJAAN

pdf icon 1

13. 

 PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH CUTI BELAJAR

pdf icon 1

14.

 PERMOHONAN PENANGGUHAN TEMPOH CUTI BELAJAR

pdf icon 1  

 6VaW

15.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG BARU TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1

16.

 LAPORAN TAMAT TEMPOH CUTI BELAJAR

pdf icon 1

17.

MAKLUM BALAS PEMANTAUAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK

pdf icon 1

 

 BORANG CUTI PELAJAR (TAJAAN UniSZA)

18.

 PERMOHONAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK

pdf icon 1
 

19.

 PERMOHONAN CUTI BELAJAR STAF PENTADBIRAN

pdf icon 1
 

20.

 PERMOHONAN PELANJUTAN TEMPOH CUTI BELAJAR

pdf icon 1
 

21.

 PERMOHONAN PENANGGUHAN TEMPOH CUTI BELAJAR

 pdf icon 1

6VaW 

22.
 KEMAJUAN PRESTASI PENGAJIAN STAF CUTI BELAJAR P.S.D.FORM 
 (PERFORMANCE)
pdf icon 1

23.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG BARU TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1
 

   

24.

 MAKLUM BALAS PEMANTAUAN CUTI BELAJAR STAF AKADEMIK

 pdf icon 1  

   

 BORANG CUTI SABATIKAL

   
25.

 PERMOHONAN CUTI SABATIKAL

pdf icon 1  

   
26.

 TUNTUTAN BAYARAN PEMBIAYAAN CUTI SABATIKAL

pdf icon 1  

   
27.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG BARU TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1  

   

   

 BORANG PROGRAM SANGKUTAN

   
28.

 BORANG PERMOHONAN PROGRAM SANGKUTAN

pdf icon 1  

   

29.

 TUNTUTAN BAYARAN PEMBIAYAAN PROGRAM SANGKUTAN

pdf icon 1  

   
30.

 LAPOR DIRI BAGI STAF YANG TAMAT CUTI BELAJAR

pdf icon 1