BORANG SSKK

SEKSYEN SARAAN, KEMUDAHAN & KEBAJIKAN

 GARIS PANDUAN

1.  GARIS PANDUAN PENUBUHAN & PERJALANAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
 (MBJ) JPA PINDAAN 00-2000
pdf icon 1

 PEKELILING

2.  PEKELILING BERKAITAN pdf icon 1  

 BORANG

3.  BORANG PENDAFTARAN KELAYAKAN RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK PANEL
 BAGI ANAK MASIH BELAJAR / HILANG UPAYA
pdf icon 1

4.  BORANG SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN
 KLINIK PANEL UniSZA
pdf icon 1

5.  BORANG BANTUAN MENGURUS JENAZAH & BAYARAN PENGANGKUTAN
 JENAZAH BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM (PP032010)
pdf icon 1

6.  MANUAL KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA UniSZA pdf icon 1

7.  SURAT KADAR HAD PEMBIAYAAN KOS RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK PANEL UniSZA pdf icon 1

8.  SURAT RAWATAN PERUBATAN DI KLINIK SWASTA (BUKAN KLINIK PANEL) pdf icon 1

9.  BORANG PERMOHONAN RAWATAN DI LUAR STESEN pdf icon 1

10.  BORANG MENGHADIRI PERSIDANGAN, SEMINAR DAN LAWATAN RASMI KE LUAR NEGARA word 2

11.  BORANG PERMOHONAN KEMUDAHAN TAMBANG MENGUNJUNGI WILAYAH ASAL pdf icon 1
 

12.  BORANG PERMOHONAN SUBSIDI YURAN PENGASUHAN TPK UniSZA pdf icon 1

  


13.  BORANG PENDAFTARAN AHLI TABUNG KHAIRAT STAF UniSZA pdf icon 1  

14.  BORANG TUNTUTAN ELAUN PAKAIAN PANAS pdf icon 1  
   
15.  BORANG TUNTUTAN TABUNG KHAIRAT STAF UniSZA
pdf icon 1