BORANG SP

SEKSYEN PELANTIKAN

 GARIS PANDUAN

1.  GARIS PANDUAN PELANTIKAN PENOLONG PENSYARAH UniSZA pdf icon 1

 2.

GARIS PANDUAN LANTIKAN STAF AKADEMIK UniSZA

pdf icon 1

 

3.

GARIS PANDUAN PENYELIDIKAN PASCA DOKTORAL (2019)

pdf icon 1

 

 4.

 SKIM LANTIKAN KHAS TENAGA AKADEMIK UniSZA (EDISI 2020)

pdf icon 1

 

 BORANG

5.  BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA DI LUAR KAMPUS pdf icon 1

6.  BORANG PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KONTRAK
 (STAF AKADEMIK)
pdf icon 1

7.  BORANG PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERKHIDMATAN KONTRAK
 (STAF PENTADBIRAN)
pdf icon 1

8.  BORANG TUNTUTAN PROF. ADJUNG / PROF. PELAWAT word 2

9.  BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK pdf icon 1

10.  BORANG PERMOHONAN JAWATAN AKADEMIK [ENGLISH VERSION] pdf icon 1

11.  BORANG PENAMAAN PERUJUK PERIBADI (UniSZA-PT03-PK04-BR014)
word 2

12.  BORANG LAPORAN PERUJUK PERIBADI (UniSZA-PT03-PK04-BR015)
word 2

13.  BORANG LAPORAN DEKAN (UniSZA-PT03-PK04-BR017)
word 2

 14.

BORANG LAPORAN PRESTASI PENYELIDIK PASCA DOKTORAL

word 2

 

15.

BORANG PERMOHONAN DAN PELANJUTAN PASCA DOKTORAL

word 2