SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT & PENILAIAN PRESTASI

                 

DASAR LALUAN KERJAYA DAN EKSESAIS KRITERIA KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UniSZA

 new

      

 GARIS PANDUAN

1.  GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK pdf icon 1  
 
2.  GARIS PANDUAN PENAMAAN PERUJUK PERIBADI pdf icon 1

 

3.

 GARIS PANDUAN PENCALONAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG
 (APC) & SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG (SPC)

word 2  

4.

 GARIS PANDUAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK

pdf icon 1

5.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK word 2

6.  GARIS PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN NILAIAN PRESTASI TAHUNAN pdf icon 1

7.  GARIS PANDUAN SYARAHAN PERDANA (INAUGURAL) pdf icon 1

 BORANG STAF AKADEMIK

8.  BORANG LAPORAN JAWATANKUASA KESEPAKARAN FAKULTI word 2

9.  SENARAI SEMAK URUSAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK pdf icon 1

10.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT (UniSZA-PT03-PK04-BR016) word 2

11.  BORANG CV (UniSZA-PT03-PK04-GP001) word 2

12.  BORANG LAPORAN PERUJUK PERIBADI (UniSZA-PT03-PK04-BR015) word 2  

13.  BORANG LAPORAN DEKAN (UniSZA-PT03-PK04-BR017) word 2

14.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT  GRED DS45 KE GRED DS52
 (telah mendapat PhD.)
pdf icon 1  

15.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT PENSYARAH / PEGAWAI
 PERUBATAN BERDASARKAN LALUAN KERJAYA DI KKM
word 2

16.   BORANG KRONOLOGI PERKHIDMATAN (KKM) word 2

17.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK word 2

18.  BORANG KPi pdf icon 1

19.  BORANG PERMOHONAN MENYAMPAIKAN SYARAHAN PERDANA (INAUGURAL) word 2

 BORANG STAF PENTADBIRAN

20.  BORANG PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT STAF BUKAN AKADEMIK
 (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL DAN PERLAKSANA)
word 2

21.  BORANG PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN/GRED FLEKSI
 (KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL - BUKAN AKADEMIK)
word 2

22.  SURAT AKUAN PINJAMAN PENDIDIKAN INSTITUT/TABUNG PENDIDIKAN pdf icon 1

 LNPT

23.  BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK  BUKAN AKADEMIK
 (KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL) 
pdf icon 1

24.
 BORANG PENCALONAN STAF TERBAIK BUKAN AKADEMIK
 (KUMPULAN PELAKSANA)
pdf icon 1

25.  BORANG TAPISAN KEUTUHAN SPRM word 2
 

26.  BORANG CADANGAN PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC)  word 2