KLASIFIKASI FAIL UniSZA

KOD KF UniSZA

 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  100 - PENGURUSAN PENTADBIRAN
  pdf icon 1
   

  2. 

   100- DESKRIPSI PENGURUSAN PENTADBIRAN pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  200 - PENGURUSAN ASET TAK ALIH (TANAH, INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN)
  pdf icon 1
   

  2. 

   200- DESKRIPSI PENGURUSAN ASET TAK ALIH (TANAH, INFRASTRUKTUR DAN BANGUNAN) pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  300 - ASET ALIH KERAJAAN
  pdf icon 1
   

  2. 

   300- DESKRIPSI ASET ALIH KERAJAAN pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  400 - KEWANGAN DAN PERAKAUNAN
  pdf icon 1
   

  2. 

   400- DESKRIPSI KEWANGAN DAN PERAKAUNAN pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  500 - PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  pdf icon 1
   

  2. 

   500- DESKRIPSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  600 - PENGURUSAN AKADEMIK
  pdf icon 1
   

  2. 

   600- DESKRIPSI PENGURUSAN AKADEMIK pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  700 - HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI
  pdf icon 1
   

  2. 

   700- DESKRIPSI HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  100 - PENYELIDIKAN DAN INOVASI
  pdf icon 1
   

  2. 

   100- DESKRIPSI PENYELIDIKAN DAN INOVASI pdf icon 1
   

   
   

   
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  PANDUAN PEWUJUDAN REKOD & PENYEDIAAN DOKUMEN BERKAITAN
  pdf icon 1
   

  2. 

   PEWUJUDAN PENAWANAN & PENUTUPAN FAIL pdf icon 1
   
  3.

   TATACARA KLASIFIKASI FAIL

  pdf icon 1
   
  4.

   TATACARA PELUPUSAN REKOD

  pdf icon 1

 

 BORANG JPR & PENENTUSAHAN

 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  ARKIB 2/08 - PEMUSNAHAN REKOD AWAM
  word 2
                                                                                                                              
   

  2. 

   ARKIB 3/08 - PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK word 2
   
  3.
   ARKIB 4/08 - PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN word 2
     
  4.
   ARKIB 5/08 - PEMUSNAHAN FAIL FUNGSIAN word 2
     
  5.
   ARKIB 6/08 - PEMUSNAHAN REKOD KARTOGRAFI word 2
     
  6.
   ARKIB 7/08 - PEMUSNAHAN REKOD SENI BINA word 2
     
  7.
   ARKIB 8/08 - PEMUSNAHAN REKOD PANDANG DENGAR word 2
     
  8.
   ARKIB 9/08 - PEMUSNAHAN REKOD TERBITAN & BAHAN BERCETAK word 2
     
  9.
   ARKIB 10/08 - PEMUSNAHAN REKOD ELEKTRONIK (TIADA DALAM JADUAL) word 2
              
  10.  ARKIB11/08 - PEMINDAHAN REKOD word 2
 •  
  BIL.

  PERKARA

  FAIL
  1.  ARKIB 12/08 - PENENTUSAHAN (REKOD AWAM)
  word 2
                                                                                                                              
   

  2. 

   ARKIB 13/08 - PENENTUSAHAN (REKOD KEWANGAN) word 2