KURSUS PEMANDUAN BERHEMAH PEMANDU UniSZA 2020

Kursus Pemanduan Berhemah Pemandu UniSZA 2020 dirasmikan oleh Encik Ismail bin Musa, Pendaftar UniSZA.
 
Seksyen Kenderaan, Bahagian Governan, Integriti dan Pentadbiran Am, Pejabat Pendaftar UniSZA dengan kerjasama Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan, UniSZA telah menjemput khas Encik Mohd Redza bin Zakaria, mantan Pengerusi Pentadbir Kenderaan Universiti Awam Malaysia bagi memantapkan lagi kaedah pengendalian kenderaan supaya lebih sistematik dan efisien dalam pengurusan kenderaan jabatan.
 
Kursus ini diadakan pada 16 - 17 Ogos 2020 bertempat di Dewan Pusat Latihan CenTTM dengan mensasarkan skim pemandu UniSZA.
 
Kami berharap dengan kursus ini para 'pilot' kami akan lebih memahami konsep pengurusan kenderaan jabatan.
 
Pemanduan2
 
Pemanduan3
 
Pemanduan4