KOLOKIUM PENTADBIR UNISZA 2019

Kolukium UniSZA fill 700x451

Persatuan Pegawai Pengurusan dan Professional UniSZA (PENGEMUDI) dengan kerjasama Pejabat Pendaftar telah mengadakan Kolokium Pentadbir UniSZA 2019 "Memperkasa Profesionalisme Pentadbir Universiti" yang diadakan pada 7 - 8 Januari 2019 bertempat di Dewan Auditorium, Bangunan Akademik, UniSZA.

Kolukium UniSZA 2 fill 300x200 Kolukium UniSZA 3 fill 300x200